АЖИЛ ГОРИЛОГЧИЙН АНКЕТ


1. Анкетийг тодорхой, үг товчлохгүйгээр, зөвхөн өөрийн гараар бичнэ үү.

2. Анкетанд иргэний үнэмлэхийн хуулбар, их дээд сургуулийн дипломын хуулбар, оршин сууж буй хорооны тодорхойлолтыг хавсаргана.

 

Таны сонирхож буй албан тушаал
Таны хүсч буй цалин
Ажилд орох боломжтой огноо
Одоо эрхэлж буй ажил

 

Үндсэн мэдээлэл

Эцэг (эх)-ийн нэр:
Өөрийн нэр:
Ургийн овог:
Регистерийн дугаар:
Төрсөн аймаг хот:
Төрсөн сум дүүрэг:
Төрсөн огноо: он сар өдөр
Нас:
Хүйс: эрэгтэй эмэгтэй
Үндэс угсаа:
Нийгмийн гарал:
Оршин суугаа хаяг: орон сууц гэр хороолол амины орон сууц
Аймаг хот: Сум/дүүрэг: Хороо:
Хороолол: Гудамж, байшин: Хаалганы: №
Оршин сууж байгаа хугацаа: өөрийн түрээсийн эцэг эхийн хамаатны
Гэрийн утас: Гар утас: И-мэйл хаяг:

 

Гэр бүлийн байдал

Гэрлэсэн эсэх: тийм үгүй бусад (салсан, бэлэвсэн) Ам бүлийн тоо: Хүүхдийн тоо:

1. Гэр бүлийн байдал (Одоо хамт амьдардаг хүмүүсийг бичнэ)

Таны юу болох Хэний хэн Төрсөн он Төрсөн аймаг, хот Одоо эрхэлж буй ажил Холбоо барих утас

2. Ураг төрлийн байдал (тусдаа амьдардаг эцэг, эх, ах, дүү, хүүхэд)

Таны юу болох Хэний хэн Төрсөн он Төрсөн аймаг, хот Одоо эрхэлж буй ажил Холбоо барих утас

Яаралтай үед холбоо барих барих хүний нэр:        Таны юу болох:

Холбоо барих утасны дугаар:

 

Боловсрол

1. Боловсролын байдал (ерөнхий боловсролын сургуулийг оролцуулан бичнэ үү)

Огноо Хаана Сургуулийн нэр Эзэмшсэн мэргэжил Голч дүн
Элссэн Төгссөн

2. Эрдмийн цол зэрэг: (магистр, доктор зэргийг хамруулан бичнэ)

Огноо Хамгаалсан газар Эрдмийн зэрэг цол Хамгаалсан сэдэв

Мэргэшсэн ээрэгтэй эсэх: (хуульч, мэргэшсэн ня-бо г.м)

тийм үгүй Нэр: Огноо:

3. Сургалт, дадлага: (Таны мэргэжлээрээ болон өөрийгөө хөгжүүлэх чиглэлээр хамрагдаж байсан сургалт, дадлага)

Огноо Үргэлжилсэн хугацаа Хаана ямар байгууллагад Ямар чиглэлээр

4. Сургалт хөгжлийн талаарх таны төлөвлөгөө:

Ур чадвар

1. Ур чадвар

Ур чадварын чиглэл Түвшин
Сайн Дунд Муу
Ажил гүйцэтгэх
Үүрэг хариуцлага хүлээх
Хүнтэй харьцах, нөлөөлөх
Ажлын ачаалал даах
Зэмлэл, шаардлага шүүмжлэл хүлээж авах
Бичиг баримт боловсруулах
Шийдвэр бие дааж гаргах
Багаар ажиллах, нэгнээ орлох
Удирдан зохион байгуулах
Өөрчлөлт шинэчлэлт хийх
Шинийг эрэлхийлэх, бизнес болон чөлөөт сэтгэглгээ
Бэрхшээлийг даван туулах, зорьсондоо хүрэх

2. Оффисийн тоног төхөөрөмж, программ хангамжийн мэдлэг эзэмшсэн байдал:

Оффисийн тоног төхөөрөмж Түвшин
Сайн Дунд Муу
Дотоод сүлжээ, скайнер, хувилагч, принтер, проектор
Бусад

Компьютерийн программ Түвшин
Сайн Дунд Муу
Хэрэглээний /MS Office/
Зураг эх бэлтгэл /Photoshop, PageMaker, Corel Draw/
Медиа /Dreamweaver, Flash, After effect/
Судалгаа /SPSS, E-views/
Мэргэжлийн
Бусад

3. Гадаад хэлний мэдлэг (Тохирох багананд "+" тэмдэг тавина)

Гадаад хэлний нэр Анхан шат Дунд шат Дээд шат Хугацаа Тайлбар
Англи хэл

Та ямар нэгэн түвшин тогтоох шалгалт өгсөн эсэх: (TOEFL, IELTS, HSK г.м)

Тийм Нэр: Оноо: Огноо:
Тийм Нэр: Оноо: Огноо:

Ажил хөдөлмөрийн туршлага

1. Нийт ажилласан жил: (сүүлийн дөрвөн ажлыг хамгийн сүүлээс нь эхлүүлэн бичнэ үү)

Огноо Албан газрын нэр Удирдлага Утас Албан тушаал Цалин Чиг үүргүүд Гарсан шалтгаан
Орсон Гарсан

2. Хэрэв та удаан хугацаагаар ажил хийгээгүй бол шалтгаанаа бичнэ үү:

Таны хувь хүний онцлог

1. Жолооны үнэмлэхтэй эсэх: тийм үгүй       Ангилал:       Хэдэн жил машин байрьж байгаа:
2. Биеийн өндөр:
3. Биеийн жин:
4. Та өөрийн эрүүл мэндийн талаар бичнэ үү:
5. Та өөрийгөө нэг үгээр илэрхийлнэ үү:
6. Таны ирэх 5 жилийн зорилго:
7. Таны хобби:
8. Таны бүтээл: (төсөл, уран бүтээл, арга хэмжээ г.м)

9. Авьяас чадвар:

Төрөл /спорт, урлаг, бусад/ Хичээллэсэн жил Зэрэг, цол Амжилт

10. Шагнал (Улсын чанартай тэмцээн уралдаан болон алдар цол, одон медаль мөн гадаад орноос авсан шагналуудыг бичнэ)

Огноо Шагналын нэр Шагналын шалтгаан Шагналд тодорхойлсон, олгосон байгууллага

11. Шийтгэл: Та урьд өмнө ял шийтгэл эсвэл ямар нэгэн сахилгын арга хэмжээ авагдаж байсан эсэх:

Тийм Үгүй Тайлбар:

12. Таны давуу ба сул тал

Давуу тал Сул тал

13. Гадаад оронд зорчиж байсан уу? Тийм Үгүй

Хаашаа Хугацаа давтамж Зорилго

14. Ямар нэгэн нийгэмлэг, олон нийтийн байгууллага, клубийн гишүүн эсэх

Нэр Албан үүрэг Эхэлсэн огноо

Бусад

1. Та үндсэн мэргэжлээсээ гадна ямар чиглэлийн ажил хийх сонирхол, хүсэлтэй вэ?

а.    б .

2. Тогтвор суурьшилтай ажиллах жил: 1 жил хүртэл 1-3 жил хүртэл 3-аас дээш жил

3. Таны найз, танил, эсвэл хамаатан садан "Богд банк"-нд ажилладаг уу?

Тийм Үгүй Тайлбар:

4. Таны найз нөхөд, хамаатан садан манай компанитай ижил төстэй үйл ажиллагаа явуулдаг бусад компанид ажилладаг уу?

Тийм Үгүй Тайлбар:

5. Өөрийнхөө талаар нэмж танилцуулах боломж:

 

Дээрх мэдээллийг үнэн зөв бөглөсөн:

Гарын үсэг:

Танд Баярлалаа