БАЙГУУЛЛАГЫН БАНК

Богд банк нь томоохон харилцагч, аж ахуйн нэгж байгууллагуудад уламжлалт болон шинэлэг санхүүгийн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний багцыг санал болгож байна. Танай байгууллага Богд банкны харилцагч болсноор дэлхийн болон Монголын хөрөнгө, санхүүгийн зах зээлийн сүүлийн үеийн мэдээллийг хүлээн авахын зэрэгцээ банкны мэргэшсэн зөвлөхүүдээс үнэ төлбөргүй зөвлөгөө авах боломжтой.

Мөн манай банк шинэ бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ боловсруулах мэргэжлийн баг ажиллуулж зөвхөн танай байгууллагад тохирсон багцыг боловсруулж танд үйлчлэх болно.  

 
Зээлийн тооцоолуур Twitter