ПРЕМИУМ ҮЙЛЧИЛГЭЭ:

Та манай банкны премиум харилцагч болсноор:

  • Зөвхөн Танд зориулсан, Таны санхүүгийн хэрэгцээнд тохирсон,  уян хатан нөхцөл бүхий бүтээгдэхүүн үйлчилгээг сонгох
  • Тусгай өрөө бүхий тав тухтай орчинд ганцаарчилсан төлбөр тооцоо гүйцэтгэх
  • Захиалгат төлбөр тооцоо хийх
  • Тансаг загвар бүхий өндөр зэрэглэлийн олон улсын төлбөрийн карт авах
  • Банктай хамтран ажилладаг өндөр зэрэглэлийн үйлчилгээний байгууллагуудаар хөнгөлттэй үйлчлүүлэх
  • Нисэх буудлын тийз, үзвэр үйлчилгээний тасалбар болон бусад худалдан авалтыг Таны өмнөөс банк гүйцэтгэж өгнө
 
Зээлийн тооцоолуур Twitter