та энд байна: Нүүр/Иргэдийн банк

ИРГЭДИЙН БАНК

Бид технологийн сүүлийн үеийн шийдэлд суурилсан, Таны хэрэгцээнд нийцсэн уламжлалт болон шинэлэг, олон сонголт бүхий хувийн банкны  үйлчилгээг санал болгож байна.
Түүнчлэн манай банк иргэдэд зориулан санхүү, хөрөнгийн удирдлагын үйлчилгээг мэргэшсэн зөвлөхүүдээр дамжуулан хүргэнэ.Манай банкны зөвлөхүүд Таны хөрөнгийг эрсдэлгүй, хамгийн өндөр үр ашигтай байдлаар байршуулахад тусална. Түүнчлэн банкны зөвлөхүүд Таны хөрөнгийг өсгөх, хөрөнгө оруулалтыг төрөлжүүлж, түүний эрсдэлийг тараах шинэлэг хувилбаруудыг тогтмол хайж, хөрөнгийн удирдлагатай холбогдолтой татвар болон хуулийн зөвлөгөөг үзүүлнэ. 

 
Зээлийн тооцоолуур Twitter