ТӨЛБӨРИЙН КАРТ

Богд Банк таны төлбөрийн хэрэгцээ шаардлагыг бүрэн хангасан, өвөрмөц загвар, хийц бүхий дотоодын болон Олон улсын виза картуудаар үйлчилж байна. 

Та Богд банкны Төлбөрийн картын ерөнхий нөхцөлтэй энд дарж танилцана уу.

 
Зээлийн тооцоолуур Twitter