ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН БАНК

Хөрөнгө оруулалтын банкны газар нь судалгаа, шинжилгээнд тулгуурлан, зах зээлийн мэдээлэлд дүн шинжилгээ хийх замаар санхүүгийн оновчтой бүтэц бүхий хөрөнгө оруулалтын шийдэл, хувилбаруудыг харилцагчиддааа санал болгох болно. Үүнд:

Андеррайтинг

  • Өрийн хөрөнгийн зах зээл
  • Хувьцааны хөрөнгийн зах зээл

M&A

  • Бизнесийн саналууд
  • Зөвлөгөө 
 
Зээлийн тооцоолуур Twitter