Eiffel tower
Зээлийн Удирдлагын Газрын захирал

Сэнгэравдан ОТГОНЖАРГАЛ

С.Отгонжаргал нь банкны эдийн засагч, санхүүч мэргэжилтэй. Банкны салбарт санхүү бүртгэл, Зээлийн эрсдэлийн удирдлага, бүртгэл тайлан, бодлого болон өмчийн харилцааны чиглэлүүдээр 10 гаран жил ажиллаж байсан туршлагатай. 2003-2016 онд ХасБанкинд нягтлан бодогч, зээлийн эдийн засагч, Зээлийн Удирдлагын Газарт эрсдэлийн менежер, ахлах мэргэжилтэн, хэлтсийн захирал болон Өмчийн харилцааны хэлтсийн захирлаар тус тус ажиллаж байсан.