Eiffel tower
Дотоод Аудитын Газрын захирал

Дорж ТӨРМАНДАХ

Д.Төрмандах нь 2019 оны 6 дугаар сараас Богд банкны Дотоод аудитын газрын захирлаар томилогдон ажиллаж байна. Тэрээр СЭЗИС-ыг “Санхүүгийн менежмент” мэргэжлээр төгссөн бөгөөд ажлын гараагаа Худалдаа хөгжлийн банкнаас эхэлсэн. Банк, санхүүгийн салбарт 2011 оноос хойш эрсдэлийн удирдлага, дотоод аудитын үйл ажиллагааны чиглэлээр ажилласан туршлагатай.