Currency Mongol Bank Cash Non cash
Buy Sell Buy Sell
USD 2670.87 2666 2675.5 2666 2672.5
EUR 2962.93 2923 2992 2923 2984
JPY 24.74 24.05 25.2 24.05 25.2
GBP 3314.42 3256 3384.5 3260 3371
RUB 41.42 39.3 43.4 39.5 42.4
CNY 377.27 374 380.8 374 380
KRW 2.27 2.18 2.29 2.2 2.28

Дээрх ханш нь зөвхөн мэдээллийн зорилготой бөгөөд салбар, тооцооны төвүүд, тухайн өдрийн мөрдөгдөж буй ханшаар валют арилжааны гүйлгээ хийгдэхийг анхаарна уу.
Богд банкны нийтэд зарласан ханш нь валют арилжааны гүйлгээнд мөрдөгдөх бөгөөд өндөр дүнтэй валют арилжааны хувьд нийтэд зарласан ханшаас өөр байх боломжтой.
Валют арилжааны хэлцэл хийх, ханштай холбоотой асуудлаар та доорх валют арилжааны утсаар холбоо барина уу.
Утас: 70139999