Currency Mongol Bank Cash Non cash
Buy Sell Buy Sell
USD 2635.94 2633 2643 2632 2639
EUR 2963.72 2930 3011 2930 2999
JPY 23.55 22.9 24.15 22.9 24.1
GBP 3426.85 3348.6 3472.8 3362 3459
RUB 41.22 40 42.5 40.2 42.3
CNY 393.17 390.5 395.3 390.5 394.5
KRW 2.32 2.26 2.37 2.28 2.35

Дээрх ханш нь зөвхөн мэдээллийн зорилготой бөгөөд салбар, тооцооны төвүүд, тухайн өдрийн мөрдөгдөж буй ханшаар валют арилжааны гүйлгээ хийгдэхийг анхаарна уу.
Богд банкны нийтэд зарласан ханш нь валют арилжааны гүйлгээнд мөрдөгдөх бөгөөд өндөр дүнтэй валют арилжааны хувьд нийтэд зарласан ханшаас өөр байх боломжтой.
Валют арилжааны хэлцэл хийх, ханштай холбоотой асуудлаар та доорх валют арилжааны утсаар холбоо барина уу.
Утас: 70139999