Currency Mongol Bank Cash Non cash
Buy Sell Buy Sell
USD 2659.5 2656 2664 2655 2660
EUR 2982.5 2941 3024 2941 3012
JPY 24.41 24.15 24.85 24.15 24.8
GBP 3313.34 3260.9 3371.4 3270 3358
RUB 41.69 40.9 43.7 41 43
CNY 386.31 384 388.8 384 388
KRW 2.25 2.19 2.32 2.21 2.3

Дээрх ханш нь зөвхөн мэдээллийн зорилготой бөгөөд салбар, тооцооны төвүүд, тухайн өдрийн мөрдөгдөж буй ханшаар валют арилжааны гүйлгээ хийгдэхийг анхаарна уу.
Богд банкны нийтэд зарласан ханш нь валют арилжааны гүйлгээнд мөрдөгдөх бөгөөд өндөр дүнтэй валют арилжааны хувьд нийтэд зарласан ханшаас өөр байх боломжтой.
Валют арилжааны хэлцэл хийх, ханштай холбоотой асуудлаар та доорх валют арилжааны утсаар холбоо барина уу.
Утас: 70139999