OPEN VACANCIES

Bogd Bank is now receiving applications for various bank jobs. By filling in our application form, you will become a candidate for the open positions. If the position that you applied for is not available at the time, your application will be reserved for the future.

Please fill in the ONLINE application form by clicking here.

If you are not able to complete the application through online, you may send your resume or CV to hr@bogdbank.com or come in person to our main office, Bodi Tower, for the submission.

Please note that Bogd Bank does NOT carry any responsibility for receiving your application. Submitted applications will not be returned to the applicants.

Open job positions:


1. ТӨСЛИЙН САНХҮҮГИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН

Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг

• Төслийн гадаад эх үүсвэр олгогч байгууллагуудтай харилцах, гэрээ хэлцэл хийх үйл ажиллагааг зохион байгуулах, шинээр татах эх үүсвэрийн гэрээний заалтууд болон бусад нөхцөлүүдийг холбогдох нэгж, газруудын оролцоотойгоор тохиролцох; • Гадаадын банк сан

Requirements for the job position

• Банк санхүү, эдийн засаг, нягтлан бодох бүртгэлийн чиглэлээр бакалавр болон түүнээс дээш зэрэгтэй; • Санхүү удирдлага, нягтлан бодох бүртгэл, банкны эрсдэлийн удирдлага, хөрөнгө оруулалтын чиглэлээр мэргэшсэн; • Санхүүгийн шинжилгээ, макро эдийн засаг


2. ХАРИЛЦААНЫ МЭРГЭЖИЛТЭН

Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг

• Бэлтгэн нийлүүлэгч байгууллагуудтай хамтран ажиллах; • Санхүүгийн түрээсийн хүсэлт гаргагчид зөвлөгөө, зөвлөмж өгөх, хүсэлтийг хүлээн авах, бүрдүүлбэрийг шалган нягтлах; • Харилцагчдад үнэн зөв мэдээлэх, харилцагчийн хүсэлт зорилгод нийцсэн үйлчилгээ

Requirements for the job position

• Банк санхүү, эдийн засаг, нягтлан болох бүртгэлийн чиглэлээр бакалавр болон түүнээс дээш зэрэгтэй. • Банкны салбарт 3 жилээс дээш хугацаагаар зээлийн чиглэлээр ажиллаж байсан туршлагатай; • Компьютерийн хэрэглээний програмуудыг дундаас дээш төвшинд э


3. ЛИЗИНГИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН

Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг

• Түрээсийн хүсэлт гаргагчийн тайлан баланс, санхүүгийн мэдээлэлд үндэслэн шинжилгээ хийх, газар дээрх судалгаа хийх, олгож болох зээлийн хэмжээг тооцон хуралд танилцуулах; • Түрээсийн гэрээ бэлтгэх, хувийн хэрэг бүрдүүлбэрийг хариуцах; • Санхүүгийн т

Requirements for the job position

• Банк санхүү, эдийн засаг, нягтлан болох бүртгэлийн чиглэлээр бакалавр болон түүнээс дээш зэрэгтэй. • Банкны салбарт 3 жилээс дээш хугацаагаар зээлийн чиглэлээр ажиллаж байсан туршлагатай; • Компьютерийн хэрэглээний програмуудыг дундаас дээш төвшинд э


4. ЛИЗИНГИЙН АХЛАХ МЭРГЭЖИЛТЭН

Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг

• Санхүүгийн түрээсийн үйл ажиллагааг хялбарчлах, сайжруулах, бүтээгдэхүүн үйлчилгээний нөхцөл, журам заавар боловсруулах; • Түрээсийн хүсэлт гаргагчийн тайлан баланс, санхүүгийн мэдээлэлд үндэслэн хараат бус байдлаар шинжилгээ хийх, олгож болох зээлийн

Requirements for the job position

• Банк санхүү, бизнесийн удирдлага эсвэл эдийн чиглэлээр бакалавр болон түүнээс дээш зэрэгтэй. • Банкны салбарт 3 жилээс дээш хугацаагаар зээлийн чиглэлээр ажиллаж байсан туршлагатай; • Удирдан зохион байгуулах, сургалт явуулах чадвартай; • Компьютер


5. Харилцааны менежер

Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг

Богд Банкны эрхэм зорилготой нийцүүлэн ББГ-т зорилтот зах зээлээс идэвхитэй үйлчлүүлэх харилцагч татах, ББГ-т чанартай зээлийн болон татан төвлөрүүлсэн хөрөнгийн багц бүрдүүлэх, багцыг тогтмол өсгөх, харилцагчдад банкны бүтээгдэхүүн үйлчилгээний өрсөлдөх

Requirements for the job position

• Банк санхүүгийн байгуулагад холбогдох чиглэлээр 3-аас доошгүй жил ажилласан туршлагатай; • Банк санхүү, бизнесийн удирдлага, эдийн засаг болон бусад чиглэлээр бакалавр болон түүнээс дээш зэрэгтэй; • Харилцааны өндөр ур чадвартай; • Компьютерийн хэрэг


Additional information

You can send your CV to hr@bogdbank.com.