Валют Монгол банк Бэлэн Бэлэн бус
Авах Зарах Авах Зарах
USD 2631.91 2628 2638 2627 2634
EUR 2986.56 2939 3031 2939 3019
JPY 23.65 23 24.15 23 24.1
GBP 3492.15 3415.3 3533.1 3429 3519
RUB 40.94 39.6 42.1 39.8 41.9
CNY 391.82 389 393.8 389 393
KRW 2.33 2.27 2.37 2.29 2.35

Дээрх ханш нь зөвхөн мэдээллийн зорилготой бөгөөд салбар, тооцооны төвүүд, тухайн өдрийн мөрдөгдөж буй ханшаар валют арилжааны гүйлгээ хийгдэхийг анхаарна уу.
Богд банкны нийтэд зарласан ханш нь валют арилжааны гүйлгээнд мөрдөгдөх бөгөөд өндөр дүнтэй валют арилжааны хувьд нийтэд зарласан ханшаас өөр байх боломжтой.
Валют арилжааны хэлцэл хийх, ханштай холбоотой асуудлаар та доорх валют арилжааны утсаар холбоо барина уу.
Утас: 70139999