ШИЛЖҮҮЛЭГ ХИЙХ

Та Интернэт болон Мобайл банкны үйлчилгээгээр дамжуулан Гадаад шилжүүлэг хийх боломжтой.