Eiffel tower
Гар утсаа ашиглан хурдан хугацаанд хэрэгцээт зээлээ авах боломжтой үйлчилгээ юм.

Бүтээгдэхүүний нөхцөл
Зээлийн хэмжээ Хугацаа Хүү Барьцаа хөрөнгө Шимтгэл
100,000- 500,000 төгрөг хүртэл Эрхийн хугацаа: 24 сар, 1 удаа зээл ашиглах хугацаа: 3 сар Жилийн: 36% Дансны орлого Зээл олголтын шимтгэл 1%
Технологийн шийдэл/Платформ ашигласны шимтгэл 0.5%
Эрсдэлийн шимтгэл 1%

Санал болгох бүтээгдэхүүн