Eiffel tower
АХБ санхүүжилтээр хэрэгжиж буй төслийн зээл нь бизнес эрхлэгчийг ажлын байр нэмэгдүүлэх, шинээр бий болгох, цаашид тогтвортой хадгалахад шаардлагатай хөрөнгийг санхүүжүүлэхэд зориулагдана.

Бүтээгдэхүүний нөхцөл
Хэмжээ Хугацаа Хүү/жилээр/ Бодит өртөг Зээл олголтын шимтгэл Зээлийн өргөдөл
30.0 сая төгрөг хүртэл 24 сар 10% 10.52% 0.2%-1.0% Иргэн – 10,000₮ ААН – 10,000₮

Тавигдах шаардлага
 • Эрхзүйн хувьд бүрэн чадамжтай байх
 • Зээл хүсэгч нь хөдөлмөрийн харилцаа, хөдөлмөр эрхлэлт түүний үр ашигтай нөхцөлийг хангасан ажлын байр шинээр бий болгож байх
 • Зээл хүсэгч нь өмнөх улирлын тайлан балансаа гаргаж, татварын албаар баталгаажуулсан байх
 • 1 жилээс дээш хугацаанд тогтвортой үйл ажиллагаа явуулсан байх
 • Тогтсон хаяг дээр  үйл ажиллагаа явуулдаг байх
 •  Барьцаанд тавих үл хөдлөх хөрөнгөтэй байх
 •  Бусад банк болон ББСБ-д хугацаа хэтэрсэн зээлийн өргүй байх

Бүрдүүлэх материал
 • Зээл хүссэн өргөдөл /Банкны маягтаар/
 • Төсөл /эх хувиараа/
 • Зээл хүсэгчийн баримт бичиг /1% цээж зураг, иргэний үнэмлэхний хуулбар, хорооны тодорхойлолт гэх мэт/
 • Бизнесийн орлогыг нотлох баримтууд
 • Үйлдвэрлэл, үйлчилгээ, худалдаа эрхлэх зөвшөөрөл
 • Барьцаа хөрөнгөтэй холбоотой бичиг баримтууд
 • Харьяа дүүргийнхээ  Хөдөлмөр халамж үйлчилгээний хэлтсийн тодорхойлолт
 • Бусад

Санал болгох бүтээгдэхүүн