Eiffel tower
Амьдран суух зориулалттай эрчим хүчний хэмнэлттэй хувийн сууц барихад санхүүжүүлнэ.

Зээлийн нөхцөл
Зээлийн хэмжээ 80,000,000 төгрөг хүртэл
Урьдчилгаа төлбөр 10%-иас багагүй.  
Хугацаа 180 сар хүртэл
Зээлийн хүү/жилээр/ MNT Сарын: 1.0%
Жилийн: 12.0%
Зээл судалсны шимтгэл /1удаа/ MNT 1% дээд хэмжээ 2 сая төгрөг хүртэл
Хураамж MNT 10,000₮
ЗЭЭЛИЙН НӨХЦӨЛ Эрчим хүчний хэмнэлттэй хувийн сууцны зээл  

Тавигдах шаардлага
 • Цалингийн орлоготой бол үндсэн зээл хүсэгч нь тасралтгүй 1 буюу түүнээс дээш жил ажилласан, хамтран зээл хүсэгч нь 6 сар тасралтгүй хөдөлмөр эрхэлсэн байх
 • Хувиараа бизнес эрхэлдэг бол тухайн бизнесийг 1 буюу түүнээс дээш жил эрхэлсэн байх
 • Улаанбаатар хотын гэр хороололд оршин суудаг бөгөөд өөрийн өмчлөлийн болон эзэмших газартай байх
 • Урьдчилгаа төлбөрийн 10-аас доошгүй хувийг өөрөөс санхүүжүүлэх чадвартай байх
 • Төрөөс хэрэгжүүлж буй орон сууцны ипотекийн хөнгөлөлттэй хүүтэй зээл болон түрээслээд өмчлөх орон сууцны хөтөлбөрт хамрагдаагүй байх
 • Эрчим хүчний хэмнэлтийг бий болгож буйтай холбогдуулан хөндлөнгийн аудитор хувийн сууцны эрчим хүчний хэмнэлтийг хэмжиж, баталгаажуулах бөгөөд аудиторын зардлыг зээлдэгч өөрөөсөө санхүүжүүлэх боломжтой байх /төсөвт өртгийн 2% хүртэл/

Бүрдүүлэх материал
 • Цахим иргэний үнэмлэхийн нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар
 • Оршин суугаа газрын хорооны тодорхойлолт
 • Нийгмийн даатгалын тодорхойлолт (E-mongolia-с авах боломжтой)
 • Түр барьцаа хөрөнгийн гэрчилгээ
 • Түр барьцаа хөрөнгийн УБЕГ-с авсан лавлагаа /ТҮЦ машинаас авч болно/
 • Газар өмчлөх, эзэмших эрхийн гэрчилгээ, гэрээ
 • Барилгын компанийн нэхэмжлэх, дүрэм гэрчилгээ, Кадастрын зураглал
 • Барилгын компанийн эрчим хүчний аудитын гэрчилгээ
 • Банкаас шаардсан бусад барим бичиг   

Эрчим хүчний хэмнэлттэй хувийн сууцны гүйцэтгэгч байгууллагууд:
Барилгын компани
1 Изо хаус ХХК
2 Эрэл ХХК
3 Рояал ХХК
4 Мон-Фрэймкад ХХК
5 Гранд Авгуш ХХК
6 Лөү Энержи Хаус ХХК
7 Бауплас ХХК
8 Монголиан Солар Скай ХХК
9 Нөүлэж ХХК
10 Эрэл ХХК

Санал болгох бүтээгдэхүүн