Нийгмийн хариуцлага

Богд Банк нь Монгол улсын нийгэм болон эдийн засгийн хөгжлийн төлөө үйл ажиллагаагаа явуулахыг зорьж, байгальд ээлтэй бизнесийг ямагт дэмжиж, Эрүүл Ашгийн төлөө үйл ажиллагаагаа явуулан нийгмийн хариуцлагаа ухамсарлан ажилласаар байна.

Нийгмийн үйл ажиллагаа