Eiffel tower

Ханшийн мэдээ
Валют Монгол банк Бэлэн Бэлэн бус
Авах Зарах Авах Зарах
-
 USD
2,849.30 2,846.00 2,854.00 2,846.00 2,850.50
-
 EUR
3,196.63 3,167.00 3,230.00 3,167.00 3,217.00
-
 JPY
24.70 24.50 25.00 24.50 25.00
-
 GBP
3,803.67 3,761.90 3,863.30 3,768.00 3,828.00
-
 RUB
38.17 37.40 39.10 37.55 38.40
-
 CNY
446.12 444.30 446.90 444.30 446.60
-
 KRW
2.40 2.34 2.44 2.36 2.43
-
 HKD
365.44 362.00 369.40 364.00 366.40

Энэхүү вэб дээрх ханш нь зөвхөн мэдээллийн зорилготой бөгөөд валют арилжааны гүйлгээ хийхэд, салбар болон интернет банкны тухайн үеийн ханш мөрдөгдөхийг анхаарна уу. Валютын ханш болон валют арилжааны хэлцэлтэй холбоотой асуудлаар дараах хаягаар холбогдоно уу.

Утас: (976) 7577 1199 , Имэйл: info@bogdbank.com


Ханш хөрвүүлэгч