Eiffel tower

Ханшийн мэдээ
Валют Монгол банк Бэлэн Бэлэн бус
Авах Зарах Авах Зарах
-
 USD
3,496.90 3,492.00 3,523.00 3,492.00 3,506.00
-
 EUR
3,811.27 3,630.00 3,934.00 3,630.00 3,918.00
-
 JPY
27.19 26.00 27.65 26.00 27.50
-
 GBP
4,265.69 4,062.70 4,397.40 4,070.00 4,360.00
-
 RUB
49.70 39.50 73.70 39.70 72.95
-
 CNY
518.45 512.00 518.40 512.00 517.00
-
 KRW
2.84 2.76 2.89 2.79 2.86
-
 HKD
445.66 441.00 451.50 443.00 448.50

Энэхүү вэб дээрх ханш нь зөвхөн мэдээллийн зорилготой бөгөөд валют арилжааны гүйлгээ хийхэд, салбар болон интернет банкны тухайн үеийн ханш мөрдөгдөхийг анхаарна уу. Валютын ханш болон валют арилжааны хэлцэлтэй холбоотой асуудлаар дараах хаягаар холбогдоно уу.

Утас: (976) 7013 9999 , Имэйл: info@bogdbank.com


Ханш хөрвүүлэгч