Eiffel tower

Гэр бүлийн картын багцад хамрагдсанаар дараах хөнгөлөлт үйлчилгээг авах боломжтой.
  • Багцад хамаарах картуудыг эхний 1 жилийн хураамжаас чөлөөлөх;
  • Гишүүд хоорондын цахим сувгаар хийх гүйлгээний хураамжаас чөлөөлөх /нийт гишүүд/;

Гэр бүлийн картын багцад дараах дебит картууд хамрагдана
  • Олон Улсын Виза карт / Алтан, Энгийн /
  • Дотоодын ₮ карт /Алтан, Энгийн/
  • Хүүхдийн ₮ карт

Бусад: Гэр бүлийн багцад үндсэн карт эзэмшигч нь 1 байх ба бусад гишүүд дагалдах картаас сонгож захиална.
     - Карт захиалах тоо: 5 хүртэлх карт
     - Гишүүд зөвхөн нэг удаа 1 багцад хамрагдана.


Санал болгох бүтээгдэхүүн