Eiffel tower
Танд Монгол Улсын Засгийн газраас хэрэгжүүлж буй Хүүхдийн мөнгөн тэтгэмжийг хүлээн авахад зориулсан Хүүхдийн нэрийн дансны үйлчилгээг санал болгож байна.

Давуу тал
  • Сар бүр хүүхдийн мөнгөө хүлээн авах
  • Хүүхдэд зориулсан төлбөрийн КАРТ-аа холбуулах
  • Дансаанаа бэлнээр зарлага гаргахад шимтгэлгүй
  • Хамтран эзэмшигч нь цахим банкаар дамжуулан 24/7 дансаа удирдах

Бүтээгдэхүүний нөхцөл
Нөхцөл MNT
Дансны доод үлдэгдэл -
Хүү (жилийн) 0%
Данс хөтөлсний шимтгэл Шимтгэлгүй
Данс нээх хураамж Хураамжгүй
Данс хаах хураамж Хураамжгүй

Шимтгэл хураамж
ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТӨРӨЛ ШИМТГЭЛИЙН ХУВЬ ХЭМЖЭЭ
MNT USD БУСАД ВАЛЮТ
Бэлэн бус гүйлгээ Орлогын гүйлгээ Шимтгэлгүй
Богд банкны данс хоорондын зарлагын гүйлгээ 100 төгрөг 100 төгрөгтэй тэнцэх валют
Банк хоорондын зарлагын гүйлгээ 3,000,000 төгрөг хүртэл 300 төгрөг3,000,001 төгрөгөөс дээш 400 төгрөг 0.5 0.5 ам.доллартай тэнцэх валют
Бэлэн гүйлгээ Орлогын гүйлгээ Шимтгэлгүй KRW 1.5%
Зарлагын гүйлгээ 0 төгрөг 0.25% CNY 0.25%EUR, KRW, JPY, GBP 0.3%RUB 1.0%
Өөр банкны данс уруу шилжүүлэг хийх 1,000 төгрөг 1 1 ам.доллартай тэнцэх валют
Дансны тодорхойлолт Тодорхойлолт 5,000 төгрөг
14 хоногийн дотор данс шинээр нээгдсэн эсхүл хамтран эзэмшигчийн мэдээллийг нэмсэн бол 30,000 төгрөг
Харилцагчийн хүсэлтийн дагуу нэмэлт мэдээлэл оруулсан бол Үндсэн тодорхойлолтын хураамж+15,000 төгрөг
Дансны хуулга (хуудас бүр) 100 төгрөг

Бүрдүүлэх материал
  • Хүүхдийг төлөөлөн хүүхдийн мөнгө авах эх (эцэг, асран хамгаалагч, харгалзан дэмжигч, итгэмжлэгдсэн этгээд)-ийн иргэний үнэмлэх;
  • Итгэмжлэгдсэн этгээд бол хүчин төгөлдөр итгэмжлэл;
  • Хүүхдийн төрсний гэрчилгээ, хэрэв хүүхэд 16 насанд хүрсэн бол иргэний үнэмлэх;
  • Богд банкны “Харилцагчаар бүртгүүлэх хүсэлт”-н маягт;
  • Хүүхдийн мөнгө авах өргөдлийн маягт;

Санал болгох бүтээгдэхүүн