Eiffel tower
Танд Монгол Улсын Засгийн газраас хэрэгжүүлж буй Хүүхдийн мөнгөн тэтгэмжийг хүлээн авахад зориулсан Хүүхдийн нэрийн дансны үйлчилгээг санал болгож байна.

Давуу тал
  • Сар бүр хүүхдийн мөнгөө хүлээн авах
  • Хүүхдэд зориулсан төлбөрийн КАРТ-аа холбуулах
  • Дансаанаа бэлнээр зарлага гаргахад шимтгэлгүй
  • Хамтран эзэмшигч нь цахим банкаар дамжуулан 24/7 дансаа удирдах

Бүтээгдэхүүний нөхцөл
Нөхцөл MNT
Дансны доод үлдэгдэл -
Хүү (жилийн) 0%
Данс хөтөлсний шимтгэл Шимтгэлгүй
Данс нээх хураамж Хураамжгүй
Данс хаах хураамж Хураамжгүй

Шимтгэл хураамж
Төрөл Үйлчилгээ Валют
MNT
Орлогын гүйлгээ Бэлэн орлого Шимтгэлгүй
Бэлэн бус орлого Шимтгэлгүй
Зарлагын гүйлгээ Бэлэн зарлагын гүйлгээ Шимтгэлгүй
Бэлэн бус-банк хооронд бага дүнтэй /3.0 сая төгрөг хүртэл/ 200
Бэлэн бус-банк хооронд их дүнтэй /3.0 сая төгрөгөөс дээш/ 400
Банк доторх 100

Бүрдүүлэх материал
  • Хүүхдийг төлөөлөн хүүхдийн мөнгө авах эх (эцэг, асран хамгаалагч, харгалзан дэмжигч, итгэмжлэгдсэн этгээд)-ийн иргэний үнэмлэх;
  • Итгэмжлэгдсэн этгээд бол хүчин төгөлдөр итгэмжлэл;
  • Хүүхдийн төрсний гэрчилгээ, хэрэв хүүхэд 16 насанд хүрсэн бол иргэний үнэмлэх;
  • Богд банкны Харилцагчаар бүртгүүлэх хүсэлтийн маягтыг ЭНД дарж татна уу
  • Богд банкны Бүтээгдэхүүн үйлчилгээний хүсэлтийн маягтыг ЭНД дарж татна уу
  • Хүүхдийн мөнгө авах өргөдлийн маягтыг ЭНД дарж татна уу

Санал болгох бүтээгдэхүүн