Eiffel tower
Байгууллагын төлбөр тооцоог хөнгөвчлөх, санхүүгийн хэрэгцээг хянахад зориулагдсан Бизнес картыг санал болгож байна.

Давуу тал
  • Байгууллагын төлбөр тооцоог хөнгөвчлөх
  • Нэг данснаас олон карт уях боломжтой
  • Карт тус бүрд бэлэн мөнгө авах болон гүйлгээ хийх хэмжээ тогтоох
  • Интернет банкны үйлчилгээг ашиглан дансны мэдээллээ хянах

Үйлчилгээний нөхцөл
Үйлчилгээний төрөл Нөхцөл
Жилийн хураамж 10,000 MNT
Дахин захиалах хураамж 5,000 MNT
Дансны доод үлдэгдэл 10,000 MNT
Дэд картын жилийн хураамж 10,000 MNT
Картын хүчинтэй хугацаа 2 жил
АТМ дээр хийгдэх өдрийн гүйлгээний лимит 5,000,000 MNT
ПОС дээр хийгдэх өдрийн гүйлгээний лимит 10,000,000 MNT
Бэлэн мөнгө авах Богд банкны АТМ 100 MNT
Гэрээт* банкны АТМ 300 MNT
Бусад банкны АТМ 500 MNT
Үлдэгдэл шалгах Богд банкны АТМ /Дэлгэцээр/ Шимтгэлгүй
Богд банкны АТМ/Баримтаар/ 100 MNT
Гэрээт* банкны АТМ 100 MNT
Бусад банкны АТМ 100 MNT

*Гэрээт банкууд: ХХБ, Улаанбаатар хотын банк, Ариг банк, Капитрон банк, ҮХО банк, Тээвэр хөгжлийн банк.


Бүрдүүлэх материал
  • Карт эзэмшихийг хүссэн байгууллагын албан бичиг/ /Хуулийн этгээдийн албан бланк дээр эрх бүхий этгээдийн гарын үсэг зурж, тамга дарсан байх/
  • Байгууллагын улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар;
  • Карт эзэмших ажилтны цахим үнэмлэх, гадаад паспорт
  • Богд банкны Гарын үсгийн баталгааны маягтыг бөглөн нотариатаар батлуулах
  • Мөнгөн хөрөнгө захиран зарцуулах эрх бүхий этгээдийн цахим үнэмлэх  

Санал болгох бүтээгдэхүүн