Eiffel tower
Байгууллагын төлбөр тооцоог хөнгөвчлөх, санхүүгийн хэрэгцээг хянахад зориулагдсан Бизнес картыг санал болгож байна.

Давуу тал
  • Байгууллагын төлбөр тооцоог хөнгөвчлөх
  • Нэг данснаас олон карт уях боломжтой
  • Карт тус бүрд бэлэн мөнгө авах болон гүйлгээ хийх хэмжээ тогтоох
  • Интернет банкны үйлчилгээг ашиглан дансны мэдээллээ хянах

Үйлчилгээний нөхцөл
Үйлчилгээний төрөл Нөхцөл
Жилийн хураамж Эхний жилийн хураамж 0 MNT (Дараагийн жилийн хураамж 5,000 MNT )
Дахин захиалах хураамж 0
Дансны доод үлдэгдэл 10,000 MNT
Дэд картын жилийн хураамж 10,000 MNT
Картын хүчинтэй хугацаа 5 жил
АТМ дээр хийгдэх өдрийн гүйлгээний лимит 5,000,000 MNT
ПОС дээр хийгдэх өдрийн гүйлгээний лимит 10,000,000 MNT
Бэлэн мөнгө авах Богд банкны АТМ 100 MNT
Гэрээт* банкны АТМ 300 MNT
Бусад банкны АТМ 500 MNT
Олон улсын банкны АТМ 1.5% /min 2$, min 15¥/
Үлдэгдэл шалгах Богд банкны АТМ /Дэлгэцээр/ Шимтгэлгүй
Богд банкны АТМ/Баримтаар/ 100 MNT
Гэрээт* банкны АТМ 100 MNT
Бусад банкны АТМ 100 MNT
Олон улсын банкны АТМ 0.5$ /5¥/

*Гэрээт банкууд: ХХБ, Улаанбаатар хотын банк, Ариг банк, Капитрон банк, ҮХО банк, Тээвэр хөгжлийн банк.


Бүрдүүлэх материал
  • Карт эзэмшихийг хүссэн байгууллагын албан бичиг/ /Хуулийн этгээдийн албан бланк дээр эрх бүхий этгээдийн гарын үсэг зурж, тамга дарсан байх/
  • Байгууллагын улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар;
  • Карт эзэмших ажилтны цахим үнэмлэх, гадаад паспорт
  • Богд банкны Гарын үсгийн баталгааны маягтыг бөглөн нотариатаар батлуулах
  • Мөнгөн хөрөнгө захиран зарцуулах эрх бүхий этгээдийн цахим үнэмлэх  

Санал болгох бүтээгдэхүүн