Eiffel tower
Аливаа зарлагдсан тендерт оролцож, ажил гүйцэтгэх, бэлтгэн нийлүүлэх боломж нээгдэж бизнесийн цар хүрээ өргөжнө.

Бүтээгдэхүүний нөхцөл
Нөхцөл  Эх үүсвэртэй баталгаа  Эх үүсвэргүй баталгаа 
Баталгаа гаргах  30,000 төгрөг  Баталгаа гаргахад 0.5% 
Зээл бодоход 0.5%
Баталгаанд өөрчлөлт оруулах  50,000 төгрөг 50,000 төгрөг
Баталгаа цуцлах  10,000 төгрөг 10,000 төгрөг
Баталгааны эрсдэлийн шимтгэл   -   Жилийн 3%-6%

Бүрдүүлэх материал
Эх үүсвэртэй баталгаа Эх үүсвэргүй баталгаа
  • Банкны баталгаа гаргуулахыг хүссэн байгууллагын албан бичиг
  • Баталгаа хүлээн авагчийн ажил үйлчилгээг нотлох баримт, урилга гэх мэт
  • Банкны баталгаа гаргуулахыг хүссэн байгууллагын албан бичиг
  • Баталгаа хүлээн авагчийн ажил үйлчилгээг нотлох баримт, урилга гэх мэт
  • Зээлийн материалууд;

Санал болгох бүтээгдэхүүн