Карт захиалга

 

Богд банкны хэрэглэгч бол интернет банкаар нэвтрэн орж картаа захиална уу.  Нэвтрэх

Карт хүсэгчийн мэдээлэл

Картны мэдээлэл

Захиалгын мэдээлэл