Eiffel tower
Интернет банкны үйлчилгээгээр дамжуулан банкны бүх төрлийн үйлчилгээг орон зай цаг хугацааг үл харгалзан хялбар байдлаар хүлээн авах боломжтой.

Давуу тал
Данс 
 • Харилцах, хадгаламжийн дансны мэдээлэл, хуулга харах
 • Зээлийн дансны мэдээлэл харах, зээл хаах
 • Шинээр харилцах данс нээх
 • Хугацаагүй болон хугацаатай хадгаламжийн данс шинээр нээх
 • Дансны эрхийн тохиргоо хийх, төлөв өөрчлөх
Гүйлгээ
 • Өөрийн данс хооронд гүйлгээ хийх
 • Банк доторх данс хооронд гүйлгээ хийх
 • Бусад банкны дансруу гүйлгээ хийх
 • Олон улсын гүйлгээ хийх
 • Зээлийн төлбөрийн гүйлгээ хийх
 • Тогтмол хийдэг гүйлгээгээ загвар болгон хадгалах 
 • Захиалгат гүйлгээ цэсээр сар бүр тогтмол дүнгээр өөрийн болон бусдын данс руу автоматаар гүйлгээ хийх тохиргоо
Төлбөр 
 • Хэрэглээний төлбөр төлөх /биллинг/
 • Гаалийн төлбөр төлөх
 • Татварын төлбөр төлөх
 • Харилцагчид ирсэн нэхэмжлэхийн дагуу төлбөр төлөх
 Зээл 
 • Зээлийн үлдэгдэл харах
 • Зээлжих эрхийн мэдээлэл харах
 • Хадгаламж барьцаалсан зээл авах
 Бусад
 • Банканд бүртгэлтэй имэйл хаяг болон утасны дугаараа өөрчлөх
 • Интернет банкны нэвтрэх нэр, нууц үг солих
 • Дансны мэдээлэлдээ нэвтрэх зөвшөөрөлтэй байршил болон төхөөрөмжийг хянах

Хэрхэн харилцагч болох вэ
 • Харилцагч та интернет банкны үйлчилгээнд Онлайнаар бүртгүүлэх бол дараах QR кодыг уншуулан Bogdbank app татан интернэт банкны үйлчилгээнд бүртгүүлэх боломжтой

 

 • 7577-1199 дугаараас дэлгэрэнгүй мэдээлэл авна уу.
 • Өөрт ойр Богд банкны салбарт хандан харилцагч болох боломжтой.

Нөхцөл
Үйлчилгээ Шимтгэл
Үйлчилгээний жилийн хураамж 0₮
Банк доторх Өөрийн данс руу Хураамжгүй
Бусад данс хугацаатай хадгаламж Хураамжгүй
Бусад тохиолдолд 100₮
Банк хооронд Бага дүнтэй /5.0 сая төгрөг хүртэл/ 200₮
Их дүнтэй /5.0 сая төгрөгөөс дээш/ 400₮
Өөрийн зээлийн эргэн төлөлтийн гүйлгээний хураамж 0₮

Санал болгох бүтээгдэхүүн