Eiffel tower
Өөрийн санхүүгийн программаар дамжуулан банкны бүтээгдэхүүн үйлчилгээг авах боломжийг олгох “Corporate gateway” үйлчилгээг танд санал болгож байна.

ДАВУУ ТАЛ
 • Ажлын бүтээмжийг нэмэгдүүлэх
 • Цаг хугацаа болон гар ажиллагааг бууруулах
 • 24/7 цагт банкны бүтээгдэхүүн үйлчилгээг өөрийн программаар дамжуулан авах
 • Дансны хуулга болон дансанд орсон орлогын мэдээллийг автоматжуулах

БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ НӨХЦӨЛ
А Б В Г
Боломжит үйлчилгээ Үндсэн үйлчилгээ Нэмэлт үйлчилгээ Тусгай нөхцөлт үйлчилгээ
Корпорэйт гэйтвэй үйлчилгээ ашигласны хураамж 500,000₮ (жилийн) Үндсэн үйлчилгээний хураамж + 100,000₮ (сарын) Үндсэн үйлчилгээний хураамж + Үйлчилгээний төрлөөс хамааран тухайн үед тохирно.
Банк доторх гүйлгээний шимтгэл Банкны мөрдөж буй ҮХШЕН-г дагаж мөрдөнө.
Банк хоорондын гүйлгээний шимтгэл
Гүйлгээний хязгаарлалт 1 удаагийн гүйлгээний лимит 40,000,000
Өдрийн нийт гүйлгээний лимит 200,000,000₮
*ДНС-ийн мэдээлэл авах Монголбанкны ҮХШЕН-г дагаж мөрдөнө.

ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА
 • Богд банкны харилцагч байх
 • Богд банканд байгууллагын нэр дээр харилцах данс эзэмшдэг байх
 • Байгууллагын өөрийн санхүүгийн программтай байх

БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ
 • Албан тоот
 • Corporate gateway үйлчилгээ авах хүсэлтийн маягт ЭНД дарж татна уу
 • Хүсэлт гаргагчийн бичиг баримт
 • Виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгч бол тусгай зөвшөөрөл
 • Шаардлагатай тохиолдолд нэмэлт бичиг баримт

Санал болгох бүтээгдэхүүн