Eiffel tower

Та АТМ болон ПОС төхөөрөмжөөр үйлчлүүлэхдээ дараах зүйлсийг анхаараарай
  • АТМ дээр картын Пин кодоо 3 удаа буруу оруулахад хураагддаг бөгөөд Богд банкны Харилцагчийн мэдээллийн төвд мэдэгдээрэй;
  • АТМ-аар үйлчлүүлэхдээ бусдаар туслуулахгүй байх, Пин кодоо харуулахгүйгээр хийх, ойр орчимд сэжиг бүхий хүн байгаа эсэхийг анзаарах;
  • АТМ-д нэмэлт мэдээлэл хуулах төхөөрөмж суурилуулсан эсэхийг шалгасны дараа гүйлгээ хийх;
  • АТМ-аас авсан бэлэн мөнгийг АТМ-ны дэргэд тоолж шалгах;
  • АТМ-ээр үйлчлүүлэх
  • АТМ дээр гүйлгээ хийх явцад мөнгө гарч ирээгүй ч данснаас хасагдсан тохиолдолд карт гаргагч банканд хандан шийдвэрлүүлээрэй;
  • Картын аюулгүй байдлыг хангах үүднээс картын төрлөөс хамааран картанд АТМ дээр хийгдэх өдрийн гүйлгээний лимит тавьдаг ба үүнд уялдуулан гүйлгээ хийх;

 


Санал болгох бүтээгдэхүүн