Eiffel tower
Та хүүхдийнхээ ухаалаг хадгаламжийн эхлэлийг бидэнд даатга

Давуу тал
  • Зах зээлийг давсан өндөр хүү
  • Хадгаламжаа барьцаалан зээл авах
  • Цахим банк ашиглан хадгаламжийн хянах
  • Даатгагдсан хадгаламж, хамгаалагдсан хуримтлал
  • 18 насны төрсөн өдөр хүртэлх хугацаатай

Бүтээгдэхүүний нөхцөл

 

НӨХЦӨЛ/ВАЛЮТ ТӨГРӨГ АМ.ДОЛЛАР
Хүү (жилийн) 14.20% 3.20%
Гэрээг хугацаанаас өмнө цуцлахад тооцоох хүү (жилийн) 2.40% 0.50%
Дансны доод үлдэгдэл 10,000 10

УРАМШУУЛАЛТ ХӨТӨЛБӨР:

Богд банкны хүүхдийн хадгаламжаар “Хүүхдийн мөнгөн тэтгэмж”-ээ хүлээн авдаг харилцагчдадаа зориулж урамшуулалт хөтөлбөрийг зарлаж байна.

ХҮҮГИЙН УРАМШУУЛАЛ

УРАМШУУЛЛЫН НӨХЦӨЛ ТӨГРӨГ
ЭХНИЙ ЖИЛ 14.20%
2 ДАХ ЖИЛ Хадгаламжийн үлдэгдэл нь 1 сая төгрөгөөс дээш тохиолдолд: +0.5%(14.70%)
Хадгаламжийн үлдэгдэл нь 3 сая төгрөгөөс дээш тохиолдолд: +1.0%(15.2%)

БУСАД УРАМШУУЛАЛ

Урамшуулал  Нөхцөл
1 Хадгаламж барьцаалсан зээлийг хөнгөлөлттэй нөхцөлөөр авах Сургалтын төлбөрт шилжүүлэх зорилгоор хүүхдийн хадгаламжаа барьцаалан зээл авах  тохиолдолд хадгаламж хүү +4.80%
2 Хүүхдийн карт үнэгүй захиалах Хадгаламж эзэмшигч хүүхэд нь карт захиалах насанд хүрсэн тохиолдолд Богд банкны хүүхдийн картыг үнэгүй захиалах эрхтэй.

УРАМШУУЛАЛД ХЭРХЭН ХАМРАГДАХ ВЭ?

Богд банкны бүх салбарт хандан урамшуулалд хамрагдах боломжтой.


Шимтгэл хураамж
Төрөл Үйлчилгээ Валют
MNT USD CNY EUR
Орлогын гүйлгээ Бэлэн орлого шимтгэлгүй
Бэлэн бус орлого шимтгэлгүй
Зарлагын гүйлгээ Бэлэн зарлага 200 төгрөг 0.4% 0.4% 0.3%
Бэлэн бус-банк хооронд бага дүнтэй /5.0 сая төгрөг хүртэл/ 200 0.5 ам.доллартай тэнцэх валют
  Бэлэн бус-банк хооронд их дүнтэй /5.0 сая төгрөгөөс дээш/ 400
Дансны тодорхойлолт Тодорхойлолт 5,000 төгрөг
14 хоногийн дотор дараах өөрчлөлт орсон тохиолдолд:Данс шинээр нээгдсэн эсхүл Хамтран эзэмшигчийн мэдээллийг шинээр нэмсэн 40,000 төгрөг
Нэмэлт хураамж:Харилцагчийн хүсэлтийн дагуу нэмэлт мэдээлэл оруулсан тохиолдолд Үндсэн хураамж +15,000 төгрөг
Дансны хуулга (хуудас бүр) 100 төгрөг

 


Бүрдүүлэх материал
Монгол улсын иргэн Гадаадын иргэн
  • Хүүхдийн төрсний гэрчилгээ
  • Хамтран эзэмшигчийн цахим үнэмлэх эсхүл гадаад паспорт 
  • Гадаад паспорт
  • МУ-д оршин суух үнэмлэх
  • АНУ-н иргэн эсхүл татвар төлөгч бол “FATCA-ийн маягт” 

Богд банкны харилцагчаар бүртгүүлэх хүсэлтийн маягтыг энд дарж татаж авна уу

Богд банкны бүтээгдэхүүн үйлчилгээний хүсэлтийн маягтыг энд дарж татаж авна уу

МУ-д оршин суух зөвшөөрөлгүй гадаад иргэний хувьд банк нь харилцагчийн хүсэлт бүрийг судлан үзэх бөгөөд нэмэлт бичиг баримт (гол харилцагч банкны тодорхойлолт, МУ-ын хамтран ажилладаг байгууллагын тодорхойлолт гэх мэт) бүрдүүлж өгөх шаардлагатай.


Санал болгох бүтээгдэхүүн