Eiffel tower
Хүүхдийн ирээдүйн санхүүгийн баталгааг өнөөдрөөс эхлэн 18 нас хүртэл хуримтлуулан ирээдүйн боловсрол, амьдралд нь зориулсан мөнгөн хөрөнгийг бий болгоорой.

Давуу тал
  • Өрсөлдөхүйц өндөр хүүгээр хадгалуулах
  • 18 насны төрсөн өдөр хүртэлх хугацаатайгаар хадгалах
  • Хадгаламжаа барьцаалан зээл авах
  • Цахим банк ашиглан хадгаламжийн дансны хуулгаа хянах
  • Хүүхдийн хадгаламжийн дансаа даатгуулах

Бүтээгдэхүүний нөхцөл
Валют Төгрөг Ам.Доллар
Дансны доод үлдэгдэл 10,000 10
Хүү (жилийн) 14.20% 3.20%
Гэрээг хугацаанаас өмнө цуцлахад тооцоох хүү (жилийн) 2.40% 0.50%
Хугацаа Хүүхдийн 18 насны төрсөн өдөр хүртэл
Данс нээх доод хугацаа 12 сар

Богд банкны хүүхдийн хадгаламж шинээр нээлгэх болон хугацаа сунгалт хийлгэх харилцагчдадаа зориулж урт хугацааны тогтвортой харилцаа бий болгох зорилгоор “ИТГЭЛ” хүүхдийн хадгаламжийн урамшуулалт хөтөлбөрийг зарлаж байна.

“ИТГЭЛ” хүүхдийн хадгаламжийн урамшуулалт хөтөлбөрийн нөхцөл:

Урамшуулал Нөхцөл
1 “ИТГЭЛ” хүүхдийн хадгаламжийн хүү дээр нэмэлт урамшууллын хүү авах(зөвхөн төгрөгийн хадгаламжид хамаарна) Урамшууллын хугацаанд хүүхдийн хадгаламж нь сунгагдсан хадгаламжийн дансны хувьд:·         1,000,000₮-с дээш үлдэгдэлд: Хүүхдийн хадгаламжийн хүү +0.50%·         3,000,000₮-с дээш үлдэгдэлд: Хүүхдийн хадгаламжийн хүү +1.00%
2 “ИТГЭЛ” хүүхдийн хадгаламжаа барьцаалан зээл авч, сургалтын төлбөрт шилжүүлэх тохиолдолд хадгаламж барьцаалсан зээлийг хөнгөлөлттэй нөхцөлөөр авах Хүүхдийн хадгаламжийн хүү+4.80%
3 “ИТГЭЛ” хүүхдийн хадгаламж эзэмшигч нь хүүхдийн карт үнэгүй захиалах Хадгаламж эзэмшигч хүүхэд нь карт захиалах насанд хүрсэн тохиолдолд Богд банкны хүүхдийн картыг үнэгүй захиалах

Шимтгэл хураамж
Төрөл Үйлчилгээ Валют
MNT USD CNY EUR
Орлогын гүйлгээ Бэлэн орлого шимтгэлгүй
Бэлэн бус орлого шимтгэлгүй
Зарлагын гүйлгээ Бэлэн зарлага 200 төгрөг 0.4% 0.4% 0.3%
Бэлэн бус-банк хооронд бага дүнтэй /5.0 сая төгрөг хүртэл/ 200 0.5 ам.доллартай тэнцэх валют
  Бэлэн бус-банк хооронд их дүнтэй /5.0 сая төгрөгөөс дээш/ 400
Дансны тодорхойлолт Тодорхойлолт 5,000 төгрөг
14 хоногийн дотор дараах өөрчлөлт орсон тохиолдолд:Данс шинээр нээгдсэн эсхүл Хамтран эзэмшигчийн мэдээллийг шинээр нэмсэн 40,000 төгрөг
Нэмэлт хураамж:Харилцагчийн хүсэлтийн дагуу нэмэлт мэдээлэл оруулсан тохиолдолд Үндсэн хураамж +15,000 төгрөг
Дансны хуулга (хуудас бүр) 100 төгрөг

 


Бүрдүүлэх материал
Монгол улсын иргэн Гадаадын иргэн
  • Хүүхдийн төрсний гэрчилгээ
  • Хамтран эзэмшигчийн цахим үнэмлэх эсхүл гадаад паспорт 
  • Гадаад паспорт
  • МУ-д оршин суух үнэмлэх
  • АНУ-н иргэн эсхүл татвар төлөгч бол “FATCA-ийн маягт” 

Богд банкны харилцагчаар бүртгүүлэх хүсэлтийн маягтыг энд дарж татаж авна уу

Богд банкны бүтээгдэхүүн үйлчилгээний хүсэлтийн маягтыг энд дарж татаж авна уу

МУ-д оршин суух зөвшөөрөлгүй гадаад иргэний хувьд банк нь харилцагчийн хүсэлт бүрийг судлан үзэх бөгөөд нэмэлт бичиг баримт (гол харилцагч банкны тодорхойлолт, МУ-ын хамтран ажилладаг байгууллагын тодорхойлолт гэх мэт) бүрдүүлж өгөх шаардлагатай.


Санал болгох бүтээгдэхүүн