Eiffel tower
Түргэн шуурхай өндөр хүүтэй хугацаатай хадгаламж нээлгэх боломж.

Давуу тал

 

  • Өрсөлдөхүйц өндөр хүүгээр хадгалуулах
  • Интернэт банк болон Bogd mobile аппликэйшнээр хадгаламж үүсгэх
  • Дансны доод үлдэгдэл шаардахгүй

 

 


Бүтээгдэхүүний нөхцөл
Хугацаа Төгрөг Ам. Доллар
Дансны доод үлдэгдэл 0 0
Хүү(жилийн) 1 сар 4.10% -
3 сар 6.40% 1.60%
6 сар 8.05% 1.80%
12 сар 9.50% 2.60%
Гэрээг хугацаанаас өмнө цуцалсан тохиолдолд олгогдох хүү (жилийн) 1.80% 0.00%

Шимтгэл хураамж
Төрөл Үйлчилгээ Валют
MNT
Орлогын гүйлгээ Бэлэн орлого шимтгэлгүй
Бэлэн бус орлого шимтгэлгүй
Зарлагын гүйлгээ Бэлэн зарлага 200 төгрөг
Бэлэн бус-банк хооронд бага дүнтэй /3.0 сая төгрөг хүртэл/ 200
  Бэлэн бус-банк хооронд их дүнтэй /3.0 сая төгрөгөөс дээш/ 400
Дансны тодорхойлолт Тодорхойлолт 5,000 төгрөг
14 хоногийн дотор дараах өөрчлөлт орсон тохиолдолд:Данс шинээр нээгдсэн эсхүл Хамтран эзэмшигчийн мэдээллийг шинээр нэмсэн 30,000 төгрөг
Нэмэлт хураамж:Харилцагчийн хүсэлтийн дагуу нэмэлт мэдээлэл оруулсан тохиолдолд Үндсэн хураамж +15,000 төгрөг
Дансны хуулга (хуудас бүр) 100 төгрөг
Данс хаах хураамж 500 төгрөг

 


Бүрдүүлэх материал
  • Монгол Улсын иргэн – Цахим үнэмлэх

Санал болгох бүтээгдэхүүн