Eiffel tower
B-Point нь харилцагчид даа зориулсан банкны анхны урамшууллын оноонд суурилсан хөтөлбөр юм. Харилцагч та банкны бүх төрлийн үйлчилгээг ашиглаж B-Point оноог цуглуулах боломжтой.

Давуу тал
  • Банкны салбарын анхдагч урамшууллын үйлчилгээ
  • Цуглуулах тусам үр өгөөж нь өсөх боломж
  • Банкны олон талт үйлчилгээг ашиглан тасралтгүй оноо цуглуулах боломжууд
  • Богд банкны бүх төрлийн бүтээгдэхүүн үйлчилгээнд ашиглахаас гадна хамтрагч байгууллага дээр оноогоо зарцуулах, купоны хямдралтай худалдан авалт хийх боломж

B-POINT оноо цуглуулах боломж
Үйлчилгээний төрөл Цуглуулах оноо Тайлбар
Шинээр харилцагч болох *1000 B-Point Банкны салбарт очих эсвэл онлайнаар харилцагч болоход B-Point  тооцогдоно. /2021.12.31-ийг дуустал хүчинтэй/
Богд банкны карт захиалах 100 B-Point Богд банкны бүх төрлийн карт шинээр захиалахад B-Point тооцогдоно. /Багцын үйлчилгээ болон гэр бүлийн картын багцаар үнэгүй захиалсан картанд тооцохгүй/
Хадгаламж нээх, сунгах 0.1% B point /1 тэрбум төгрөг хүртэлх 9 сараас дээш бүх хугацаатай хадгаламж нээлгэх, орлого хийх, болон сунгуулахад тооцогдоно Оноог нийт үлдэгдлээс сар бүрээр тооцон олгоно. Сар бүрийн эхэнд өмнөх сарын хуримтлагдсан оноо олгогдоно/
Картын гүйлгээ 10,000₮-ний гүйлгээ бүрт 0.5 B-Point 0.2% B point /Бүх төрлийн ПОС машин болон e-коммерс гүйлгээнд олгогдоно/
Найзаа урих 1000 B-Point /Урьсан найз нь богд банканд харилцагч болсон тохиолдолд/ E-mail болон утасны дугаараар найзаа урьсны дараа урьсан найз тань Богд банкны харилцагч болсон тохиолдолд B-Point тооцогдоно. 

 

 


Оноогоо зарцуулах боломж
  • "Зээл төлөх” – Та банкны бүтээгдэхүүн үйлчилгээ ашиглан хуримтлуулсан B point  оноогоороо өөрийн нэр дээрх зээлийн хүүгийн төлбөр төлөх боломжтой. Та хамгийн багадаа 1,000 B point цуглуулснаар уг үйлчилгээг ашиглах боломжтой;
  • “Бусдад шилжүүлэх”- Та цуглуулсан B point оноогоо бусдад шилжүүлэх, бэлэглэх боломжтой боллоо. Та оноогоо цуглуулан илүү их боломж хөнгөлөлтөд хамрагдаарай. Шилжүүлгийн дүнгээс 1%-р тооцон шимтгэл авагдана.
  • “Урамшуулалын кредит карт захиалах” -Тун удахгүй – Харилцагч таны зээлийн мэдээллийн сангийн түүх, гүйлгээ хэмжээ зэргээс шалтгаан зээлийн эрхийн хэмжээ тогтоогдох бөгөөд харилцагч танд зээлийн эрх батлагдсан тохиолдолд харилцагч та 1,000 B point-р кредит карт захиалах боломжтой. 

Санал болгох бүтээгдэхүүн