Eiffel tower
B-Point нь харилцагчид даа зориулсан банкны анхны урамшууллын оноонд суурилсан хөтөлбөр юм. Харилцагч та банкны бүх төрлийн үйлчилгээг ашиглаж B-Point оноог цуглуулах боломжтой.

Давуу тал
  • Банкны салбарын анхдагч урамшууллын үйлчилгээ
  • Цуглуулах тусам үр өгөөж нь өсөх боломж
  • Банкны олон талт үйлчилгээг ашиглан тасралтгүй оноо цуглуулах боломжууд
  • Богд банкны бүх төрлийн бүтээгдэхүүн үйлчилгээнд ашиглахаас гадна хамтрагч байгууллага дээр оноогоо зарцуулах, купоны хямдралтай худалдан авалт хийх боломж

B-POINT оноо цуглуулах боломж
B POINT оноо олгох нөхцөл
Үйлчилгээний төрөл Тооцогдох оноо Тайлбар
Богд банкны харилцагчаар бүртгүүлэх Нэг удаа 100 B point Салбар болон цахимаар Богд банкны харилцагч болсон тохиолдолд оноо олгогдоно.
Найзаа урих 300 B point Урьсан найз нь банканд шинээр харилцагч болох үед урамшууллын оноо олгогдоно.
Карт захиалах 100 B point Бүх төрлийн дотоодын дебит болон кредит карт захиалсан тохиолдолд оноо тооцогдоно.
Картын гүйлгээ 0.2% B point (Prime Reserve credit card эзэмшигч бол 0.25% B point ) Бүх төрлийн ПОС машин болон e-коммерс гүйлгээнд олгогдоно.
Хадгаламж нээх  0.1% B point 1 тэрбум төгрөг хүртэлх 9 сараас дээш бүх хугацаатай хадгаламж* нээлгэх, орлого хийх, болон сунгуулахад тооцогдоно. Оноог нийт үлдэгдлээс сар бүрээр тооцон олгоно. Сар бүрийн эхэнд өмнөх сарын хуримтлагдсан оноо олгогдоно.*Урамшуулалт хадгаламжид B point оноо олгохгүй.
Төрсөн өдрийн урамшуулал 100 Вpoint Харилцагчийн төрсөн өдрөөр оноо бэлэглэнэ.
Картын гүйлгээний урамшуулал 10 гүйлгээ тутамд 100Вpoint Картаар хийх худалдан авалтын  гүйлгээ тутам оноо бэлэглэнэ.

 


Оноогоо зарцуулах боломж

 

B POINT оноо ашиглах нөхцөл
Үйлчилгээний төрөл Тооцогдох оноо Тайлбар
Карт захиалах болон сунгах 1x B point Карт захиалах болон сунгуулах хураамжийг оноогоор хөнгөлүүлэх боломжтой.
Хадгаламж 1x B point Та цуглуулсан оноогоо төгрөгийн хугацаатай хадгаламж руу хөрвүүлэх боломжтой. Доод лимит 5,000 B point
Бусдад шилжүүлэх  Үнийн дүнгийн 1% Та цуглуулсан B point оноогоо бусдад шилжүүлэх, бэлэглэх боломжтой.
Зээл төлөх Нэг удаа зээл төлөх доод дүн 1,000 B-point Зээлийн хүүгийн төлбөрийг хөнгөлүүлэх боломжтой.

Бусад нөхцөл

 

Төрөл Тайлбар
Шимтгэл B point оноогоор хийгдсэн бүх төрлийн гүйлгээний дүнгийн 1%-н шимтгэл.
Оноо хүчингүй болох нөхцөл Дараах тохиолдолд B point оноо хүчингүй болно.                                      Bpoint данснаас 12 сар зарлагын гүйлгээ хийгдээгүй тохиолдолд:          Харилцагч өөрийн хүсэлтээр бүх дансаа хаасан тохиолдолд Bpoint-н дансанд хуримтлагдсан нийт оноо устана.
18-с доош насны харилцагчийн B point онооны зохицуулалт Насанд хүрээгүй буюу интернэт банкны эрх үүсээгүй харилцагчид үүссэн нийт B point-г үндсэн хамтран эзэмшигчийн B point-н данс руу тухай бүр шилжүүлнэ. 

 


Санал болгох бүтээгдэхүүн