Eiffel tower
B-Point нь харилцагчид даа зориулсан банкны анхны урамшууллын оноонд суурилсан хөтөлбөр юм. Харилцагч та банкны бүх төрлийн үйлчилгээг ашиглаж B-Point оноог цуглуулах боломжтой.

Давуу тал
  • Банкны салбарын анхдагч урамшууллын үйлчилгээ
  • Цуглуулах тусам үр өгөөж нь өсөх боломж
  • Банкны олон талт үйлчилгээг ашиглан тасралтгүй оноо цуглуулах боломжууд
  • Богд банкны бүх төрлийн бүтээгдэхүүн үйлчилгээнд ашиглахаас гадна хамтрагч байгууллага дээр оноогоо зарцуулах, купоны хямдралтай худалдан авалт хийх боломж

B-POINT оноо цуглуулах боломж
B POINT оноо олгох нөхцөл
Үйлчилгээний төрөл Тооцогдох оноо Тайлбар
Картын гүйлгээ 0.1% B point (Prime Reserve credit card эзэмшигч бол 0.125% B point ) Бүх төрлийн ПОС машин болон e-коммерс гүйлгээнд олгогдоно.

 


Оноогоо зарцуулах боломж

 

B POINT оноо ашиглах нөхцөл
Үйлчилгээний төрөл Тооцогдох оноо Тайлбар
Карт захиалах болон сунгах 1x B point Карт захиалах болон сунгуулах хураамжийг оноогоор хөнгөлүүлэх боломжтой.
Хадгаламж 1x B point Та цуглуулсан оноогоо төгрөгийн хугацаатай хадгаламж руу хөрвүүлэх боломжтой. Доод лимит 5,000 B point
Бусдад шилжүүлэх  Үнийн дүнгийн 1% Та цуглуулсан B point оноогоо бусдад шилжүүлэх, бэлэглэх боломжтой.
Зээл төлөх Нэг удаа зээл төлөх доод дүн 1,000 B-point Зээлийн хүүгийн төлбөрийг хөнгөлүүлэх боломжтой.

Бусад нөхцөл

 

Төрөл Тайлбар
Шимтгэл B point оноогоор хийгдсэн бүх төрлийн гүйлгээний дүнгийн 1%-н шимтгэл.
Оноо хүчингүй болох нөхцөл Дараах тохиолдолд B point оноо хүчингүй болно.                                      Bpoint данснаас 12 сар зарлагын гүйлгээ хийгдээгүй тохиолдолд:          Харилцагч өөрийн хүсэлтээр бүх дансаа хаасан тохиолдолд Bpoint-н дансанд хуримтлагдсан нийт оноо устана.
18-с доош насны харилцагчийн B point онооны зохицуулалт Насанд хүрээгүй буюу интернэт банкны эрх үүсээгүй харилцагчид үүссэн нийт B point-г үндсэн хамтран эзэмшигчийн B point-н данс руу тухай бүр шилжүүлнэ. 

 


Санал болгох бүтээгдэхүүн