Eiffel tower
B-Point нь харилцагчид даа зориулсан банкны анхны урамшууллын оноонд суурилсан хөтөлбөр юм. Харилцагч та банкны бүх төрлийн үйлчилгээг ашиглаж B-Point оноог цуглуулах боломжтой.

Давуу тал
  • Банкны салбарын анхдагч урамшууллын үйлчилгээ
  • Цуглуулах тусам үр өгөөж нь өсөх боломж
  • Банкны олон талт үйлчилгээг ашиглан тасралтгүй оноо цуглуулах боломжууд
  • Богд банкны бүх төрлийн бүтээгдэхүүн үйлчилгээнд ашиглахаас гадна хамтрагч байгууллага дээр оноогоо зарцуулах, купоны хямдралтай худалдан авалт хийх боломж

B-POINT оноо цуглуулах боломж
B POINT оноо олгох нөхцөл
Үйлчилгээний төрөл Тооцогдох оноо Тайлбар
Богд банкны харилцагчаар бүртгүүлэх Нэг удаа 100 B point Салбар болон цахимаар Богд банкны харилцагч болсон тохиолдолд оноо олгогдоно.
Найзаа урих 300 B point Урьсан найз нь банканд шинээр харилцагч болох үед урамшууллын оноо олгогдоно.
Карт захиалах 100 B point Бүх төрлийн дотоодын дебит болон кредит карт захиалсан тохиолдолд оноо тооцогдоно.
Картын гүйлгээ 0.2% B point (Prime Reserve credit card эзэмшигч бол 0.25% B point ) Бүх төрлийн ПОС машин болон e-коммерс гүйлгээнд олгогдоно.
Мерчантын гүйлгээ 0.03% B point 1 сая төгрөг хүртэлх гүйлгээнд тооцох ба settlement хийгдсэний дараа оноо нь идэвхэжнэ. Зөвхөн иргэн дээр тооцогдоно.
Хадгаламж нээх  0.1% B point 1 тэрбум төгрөг хүртэлх 9 сараас дээш бүх хугацаатай хадгаламж нээлгэх, орлого хийх, болон сунгуулахад тооцогдоно. Оноог нийт үлдэгдлээс сар бүрээр тооцон олгоно. Сар бүрийн эхэнд өмнөх сарын хуримтлагдсан оноо олгогдоно.
Багцын үйлчилгээнд хамрагдсан тохиолдолд нэмэлт оноо олгох нөхцөл Богд банкны Master, Prime багцад хамрагдсан тохиолдолд оноо илүү өндөр тооцогдоно. Зөвхөн хадгаламж нээх, сунгах болон картын гүйлгээнд хамааралтай бөгөөд тухайн багц идэвхтэй тохиолдолд нэмэлтээр тооцогдоно

 


Оноогоо зарцуулах боломж

 

B POINT оноо ашиглах нөхцөл
Үйлчилгээний төрөл Тооцогдох оноо Тайлбар
Карт захиалах болон сунгах 1x B point Карт захиалах болон сунгуулах хураамжийг оноогоор хөнгөлүүлэх боломжтой.
Хадгаламж 1x B point Та цуглуулсан оноогоо төгрөгийн хугацаатай хадгаламж руу хөрвүүлэх боломжтой. Доод лимит 50,000 B point
Бусдад шилжүүлэх  Үнийн дүнгийн 1% Та цуглуулсан B point оноогоо бусдад шилжүүлэх, бэлэглэх боломжтой боллоо. Та оноогоо цуглуулан илүү их боломж хөнгөлөлтөд хамрагдаарай. Шилжүүлгийн дүнгээс 1%-р тооцон шимтгэл авагдана.
Зээл төлөх Нэг удаа зээл төлөх доод дүн 1,000 B-point Зээлийн хүүгийн төлбөрийг хөнгөлүүлэх боломжтой.

Санал болгох бүтээгдэхүүн