Eiffel tower

Ажилтан сонгон шалгаруулахад баримталдаг зарчим

Богд банкны хүний нөөцийн бодлого нь банкны стратегийн зорилго, зорилтуудыг хангахад хүний нөөцийн үйл ажиллагааг үр ашигтай удирдан зохион байгуулах, банкны ажилтнуудын хөдөлмөрийн бүтээмжийг зөв зохистой үнэлэн дүгнэх холбогдох арга хэмжээг авах замаар хөдөлмөрийн бүтээмжийг өндөр түвшинд байлгах, банктай хөдөлмөрийн харилцаанд оролцогч ажилтан тэдгээрийн нийтлэг эрх, үүрэг, хамтын гэрээ, хэлэлцээр, сургалт, хөдөлмөрийн аливаа асуудал, хөдөлмөрийн нөхцөл, удирдлага, хяналтын үйл явцыг тодорхой болгон ажиллахад оршино.


Нээлттэй ажлын байр

ҮНДСЭН ЧИГ ҮҮРЭГ

Банкны эрхэм зорилготой нийцүүлэн томоохон харилцагч байгууллага болон бизнес эрхлэгчдэд тэдгээрийн эрэлт хэрэгцээнд тулгуурлан банк, санхүүгийн бүх төрлийн бүтээгдэхүүн үйлчилгээг шууд болон шууд бус арга замаар үзүүлж, банкны ашиг орлогыг нэмэгдүүлэх

ШААРДЛАГА

 • Банк санхүү болон бизнесийн салбарт 5-аас доошгүй жил, удирдах албан тушаал 2-оос доошгүй жил ажилласан туршлагатай
 • Банк санхүү, Бизнесийн удирдлагын чиглэлээр бакалавраас доошгүй зэрэгтэй
 • Банкны зээлийн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ, үйл ажиллагааны талаар онолын болон практикийн өндөр мэдлэгтэй, зээлийн шинжилгээ судалгаа хийх өндөр чадвартай
 • Удирдан зохион байгуулах чадвартай
 • Илтгэх болон сургах чадвартай
 • Хууль эрх зүйн хүрээний хүрээний мэдлэгтэй
 • Англи хэлний ярианы болон бичгийн чадвартай

Холбоо барих

ҮНДСЭН ЧИГ ҮҮРЭГ

Богд Банкны эрхэм зорилготой нийцүүлэн зорилтот зах зээлээс идэвхитэй үйлчлүүлэх харилцагч татах, чанартай зээлийн болон татан төвлөрүүлсэн хөрөнгийн багц бүрдүүлэх, багцыг тогтмол өсгөх, харилцагчдад банкны бүтээгдэхүүн үйлчилгээний өрсөлдөх чадварыг дээшлүүлэхэд чиглэсэн үйл ажиллагааг явуулах

ШААРДЛАГА

 • Банк санхүүгийн байгуулагад холбогдох чиглэлээр 3-аас доошгүй жил ажилласан туршлагатай;
 • Банк санхүү, бизнесийн удирдлага, эдийн засаг болон бусад чиглэлээр бакалавр болон түүнээс дээш зэрэгтэй;
 • Харилцааны өндөр ур чадвартай;
 • Компьютерийн хэрэглээний програмуудыг дундаас дээш түвшинд эзэмшсэн;
 • Англи, Орос, Хятад, Солонгос, Япон хэлний аль нэгээр ярих чадвартай;
 • Монгол хэлний ярианы, бичгийн болон илтгэх өндөр чадвартай.

Холбоо барих

ҮНДСЭН ЧИГ ҮҮРЭГ

Хүний нөөцтэй холбоотой өдөр тутмын үйл ажиллагаа

ШААРДЛАГА

 • Хувь хүний харилцааны ур чадвартай, багаар үр дүнтэй ажиллах чадвартай
 • Үнэнч шударга, харилцааны ёс зүйн хэм хэмжээг хангах
 • Идэвхи санаачлагатай, суралцах эрмэлзэлтэй
 • Албан бичиг боловсруулах, гэрээ боловсруулах чадвартай
 • Компьютерийн хэрэглээний программууд дээр саадгүй ажиллах чадвартай
 • Илтгэх урлагыг эзэмшсэн
 • Сургалт зохион байгуулах чадвартай

Холбоо барих

ҮНДСЭН ЧИГ ҮҮРЭГ

Олон улсын хөгжлийн санхүүгийн байгууллагууд, гадаадын банк, санхүүгийн байгууллагуудтай хөгжүүлж буй харилцаа, хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх, тэдгээрээс эх үүсвэр татах, хамтын санхүүжилтийн төсөл, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх, гэрээ хэлцэл байгуулах, ностро болон лоро данс нээх, банкны бусад үйл ажиллагааны чиглэлээр хамтран ажиллах зэрэгтэй холбоотой бүхий л төрлийн үйл ажиллагааг Банкны гадаад харилцааны бодлогын хүрээнд зохион байгуулж, хэрэгжүүлэх, нэгдсэн хяналт тавих

ШААРДЛАГА

 • Англи хэлний бичгийн болон ярианы ахисан түвшний мэдлэгтэй. Нэг болон түүнээс дээш гадаад хэлтэй бол давуу тал болно /Хятад, Япон, Солонгос, Орос/;
 • Банк, санхүүгийн чиглэлээр бакалаврын зэрэгтэй;
 • Санхүүгийн шинжилгээ хийх чадвартай;
 • Банк санхүүгийн байгууллагад энэ чиглэлээр 5-аас дээш жил мэргэжлээрээ ажилласан туршлагатай

Холбоо барих

 

Утас75770099 /1016/

ҮНДСЭН ЧИГ ҮҮРЭГ

Олон улсын хөгжлийн санхүүгийн байгууллагууд, гадаадын банк, санхүүгийн байгууллагуудтай хөгжүүлж буй харилцаа, хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх, тэдгээрээс эх үүсвэр татах, хамтын санхүүжилтийн төсөл, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх, гэрээ хэлцэл байгуулах, ностро болон лоро данс нээх, банкны бусад үйл ажиллагааны чиглэлээр хамтран ажиллах зэрэгтэй холбоотой бүхий л төрлийн үйл ажиллагааг Банкны гадаад харилцааны бодлогын хүрээнд зохион байгуулж, хэрэгжүүлэх, нэгдсэн хяналт тавих.

ШААРДЛАГА

 • Англи хэлний бичгийн болон ярианы ахисан түвшний мэдлэгтэй. Нэг болон түүнээс дээш гадаад хэлтэй бол давуу тал болно /Хятад, Япон, Солонгос, Орос/;
 • Банк, санхүүгийн чиглэлээр бакалаврын зэрэгтэй;
 • Санхүүгийн шинжилгээ хийх чадвартай;

Холбоо барих

Утас 75770099 /1016/

ҮНДСЭН ЧИГ ҮҮРЭГ

Банкны маркетингийн үйл ажиллагаа, реклам сурталчилгаа, идэвхжүүлэлтийн үйл ажиллагааг удирдлагаас өгсөн чиглэлийн хүрээнд хариуцан ажиллах, өрсөлдөгчийн болон зах зээлийн судалгаа хийх, маркетингийн төсөл, төлөвлөгөө боловсруулах, банкны цахим хуудсыг шинэчлэх, мэдээллийг баяжуулах ажлыг хариуцах, олон нийттэй харилцах үйл ажиллагаа зохион байгуулах

ШААРДЛАГА

 • Маркетинг, бизнесийн удирдлагын чиглэлээр бакалавраас доошгүй зэрэгтэй
 • Маркетингийн чиглэлээр 1-ээс дээш жил ажилласан туршлагатай
 • Шинэ санаа гаргах, түүнийг баяжуулах, хөгжүүлэх чадвартай
 • Компьютерийн хэрэглээний програмуудыг дундаас дээш түвшинд эзэмшсэн
 • Монгол хэлний ярианы, бичгийн болон илтгэх өндөр чадвартай
 • Харилцааны өндөр ур чадвартай
 • Багаар ажиллах, асуудлыг шийдвэрлэх, дүгнэлт хийх чадвартай
 • Гадаадад их дээд сургууль төгссөн болон банк санхүүгийн байгууллагад маркетингийн чиглэлээр ажиллаж байсан бол давуу тал болно.

Холбоо барих

Утас 75770099 /1016/

ҮНДСЭН ЧИГ ҮҮРЭГ

 • Банкны зээлийн үйл ажиллагааны байгаль орчин, нийгэм, засаглалын эрсдэлийн удирдлагын зохицуулалтуудыг сайжруулах холбогдох судалгааг хийж гүйцэтгэх,
 • Төслийн байгаль орчин, нийгэм, засаглалын эрсдэл болон хүлэмжийн хийн ялгарлын үнэлгээ, иж бүрэн шинжилгээг хийж гүйцэтгэх,
 • БОНЗ-ын эрсдэлийн удирдлага, эрсдэлийн шинжилгээ, холбогдох зохицуулалтуудтай холбоотой сургалтын материал боловсруулах, сургалтыг хийх, 
 • ТоС-ын чиглэлээр гадаад, дотоодын байгууллагуудтай банкийг төлөөлөн харилцах, холбогдох бодлого боловсруулахад оролцох
 • Нийгэмд ээлтэй үйл ажиллагааг нэвтрүүлэх, тогтвортой санхүүжилт, ногоон зээл, хөрөнгө оруулалт, тогтвортой хөгжил, ногоон эдийн засгийн өсөлтийг дэмжихэд оролцоно

ШААРДЛАГА

 • Банк санхүүгийн салбарт төсөл болон Зээлийн үйл ажиллагаанд 3-аас дээш жил ажилласан туршлагатай байх;
 • Англи болон Монгол хэл дээр бичиг баримт, тайлан, танилцуулга боловсруулах чадвартай;
 • Байгаль орчны нөлөөллийн үнэлгээ, эрсдэл болон хүлэмжийн хийн ялгарлын үнэлгээг хийж байсан туршлагатай бол давуу тал болно;
 • Төр, хувийн хэвшил, ОУ-ын хөгжлийн байгууллагуудтай харилцан, хамтран ажиллаж байсан туршлагатай бол давуу тал болно;
 • Хувийн зохион байгуулалт, цагийн менежмент маш сайн;
 • Нягт нямбай, үр дүнд чиглэж ажиллах ур чадвартай байна;
 • Шийдвэр гаргахдаа судалгаа, шинжилгээнд үндэслэдэг;

Холбоо барих

Утас: 75770099 /1016/

ҮНДСЭН ЧИГ ҮҮРЭГ

 • Ажлын байрны тодорхойлолтын дагуу
 • Картын тасралтгүй хэвийн үйл ажиллагааг хангах, картын захиалга хийх
 • Картын маргаантай гүйлгээ шийдвэрлэх
 • Карттай холбоотой банк хоорондын өглөг авлагын тооцоо нийлэх
 • Картын бүтээгдэхүүний системийг автоматжуулах, сайжруулах 

ШААРДЛАГА

 • Зөв хандлагатай, хүлээцтэй сонсож ойлгох, ажлын ачаалал даах чадвартай
 • Нягтлан бодох бүртгэл эсвэл банк, санхүү чиглэлээр их, дээд сургууль төгссөн;
 • Банк санхүүгийн салбарт ажиллаж байсан туршлагатай бол давуу тал болно;
 • Нээлттэй, өөрийгөө хөгжүүлэх сонирхолтой
 • Судалгаа шинжилгээ хийх, мэдээлэл боловсруулах, тайлагнах чадвартай
 • Англи хэлний ахисан түвшний мэдлэгтэй байх

Холбоо барих

Утас 75770099 /1016/

ҮНДСЭН ЧИГ ҮҮРЭГ

 • КҮБ-ын үр ашиг тооцох, урамшууллын бодлого боловсруулах
 • КҮБ тасралтгүй хэвийн үйл ажиллагааг хангах
 • КҮБ-ын картын маргаантай гүйлгээ шийдвэрлэх
 • Өндөр гүйлгээтай КҮБ-д очиж үйлчлэх, халамжлах
 • ПОС-ын программын засвар үйлчилгээ үзүүлэх
 • КҮБ-ын гомдол санал хүлээн авч шийдвэрлэх

ШААРДЛАГА

 • Зөв хандлагатай, хүлээцтэй сонсож ойлгох, ажлын ачаалал даах чадвартай
 • Нягтлан бодох бүртгэл эсвэл банк, санхүү чиглэлээр их, дээд сургууль төгссөн;
 • Банк санхүүгийн салбарт ажиллаж байсан туршлагатай бол давуу тал болно;
 • Нээлттэй, өөрийгөө хөгжүүлэх сонирхолтой
 • Судалгаа шинжилгээ хийх, мэдээлэл боловсруулах, тайлагнах чадвартай
 • Англи хэлний дунд түвшний мэдлэгтэй байх

Холбоо барих

ҮНДСЭН ЧИГ ҮҮРЭГ

Ажлын байрны тодорхойлолтын дагуу

ШААРДЛАГА

 • Банк санхүүгийн чиглэлээр бакалавр болон түүнээс дээш зэрэгтэй
 • Тайлан мэдээ бэлтгэх, боловсруулах ур чадвартай
 • Компьютерийн хэрэглээний програмуудыг бүрэн эзэмшсэн
 • Харилцааны ур чадвар, хувийн зохион байгуулалт сайтай

Холбоо барих

Утас 75770099 /1016/

ҮНДСЭН ЧИГ ҮҮРЭГ

Ажлын байрны тодорхойлолтын дагуу

ШААРДЛАГА

 • Банк санхүүгийн чиглэлээр бакалавр  зэрэгтэй
 • Зээл зээлтэй адилтган тооцох активыг Банкны бодлого журамд нийцсэн эсэхийг хянах, шинжлэн дүгнэх, тайлагнах ур чадвартай
 • Харилцааны ур чадвар, хувийн зохион байгуулалт сайтай
 • Банк санхүүгийн салбарт зээл болон эрсдэлийн чиглэлээр ажилласан туршлагатай
 • Компьютерийн хэрэглээний програмуудыг бүрэн эзэмшсэн
 • Төлөвлөн удирдан зохион байгуулах, нууцыг чанд хадгалах чадвартай

Холбоо барих

Утас 75770099 /1016/

ҮНДСЭН ЧИГ ҮҮРЭГ

Ажлын байрны тодорхойлолтын дагуу

ШААРДЛАГА

-Нягтлан бодох бүртгэлээр их дээд сургууль төгссөн

-Мэргэжлээрээ 2-оос дээш жил ажилласан туршлагатай

-Санхүүгийн програм дээр ажиллах чадвартай

-Хариуцлагатай нягт нямбай

-Багаар ажиллах, ажлын ачаалал даах чадвартай

Холбоо барих

Утас 75770099 /1016/

ҮНДСЭН ЧИГ ҮҮРЭГ

Ажлын байрны тодорхойлолтын дагуу

ШААРДЛАГА

-Нягтлан бодох бүртгэлээр их дээд сургууль төгссөн

-Мэргэжлээрээ 2-оос дээш жил ажилласан туршлагатай

-Санхүүгийн програм дээр ажиллах чадвартай

-Хариуцлагатай нягт нямбай

-Багаар ажиллах, ажлын ачаалал даах чадвартай

Холбоо барих

Утас 75770099 /1016/

ҮНДСЭН ЧИГ ҮҮРЭГ

Ажлын байрны тодорхойлолтын дагуу

ШААРДЛАГА

 • Банк санхүү, бизнесийн удирдлага, эдийн засгийн чиглэлээр бакалавр болон
  түүнээс дээш зэрэгтэй
 • Банк санхүүгийн салбарт 5-аас доошгүй жил ажилласан туршлагатай
 • Удирдан зохион байгуулах чадвартай
 • Банкны зээлийн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ, салбарын үйл ажиллагааны талаар онолын болон практикийн өндөр мэдлэгтэй, зээлийн шинжилгээ судалгаа хийх өндөр чадвартай
 • Хууль эрхзүйн хүрээний мэдлэгтэй
 • Илтгэх болон сургах чадвартай

Холбоо барих

Утас 75770099 /1016/

ҮНДСЭН ЧИГ ҮҮРЭГ

Ажлын байрны тодорхойлолтын дагуу

ШААРДЛАГА

 • Банк санхүүгийн мэргэжлээр бакалавр болон түүнээс дээш зэрэгтэй
 • Харилцааны болон баримт бичиг боловсруулах өндөр ур чадвартай
 • Удирдан зохион байгуулах чадвартай
 • Багаар ажиллах чадвартай
 • Компьютерийн хэрэглээний програмуудыг дундаас дээш түвшинд эзэмшсэн
 • Өөрчлөлтөнд дасан зохицох, асуудлыг шийдвэрлэх, шийдвэр түргэн гаргуулах ур чадвартай

Холбоо барих

Утас 75770099 /1016/

ҮНДСЭН ЧИГ ҮҮРЭГ

Ажлын байрны тодорхойлолтын дагуу

ШААРДЛАГА

 • Банк санхүүгийн мэргэжлээр бакалавр болон түүнээс дээш зэрэгтэй,
 • Харилцааны  өндөр ур чадвартай,
 • Багаар ажиллах чадвартай,
 • Компьютерийн хэрэглээний програмуудыг дундаас дээш түвшинд эзэмшсэн,
 • Өөрчлөлтөнд дасан зохицох, асуудлыг шийдвэрлэх, шийдвэр түргэн гаргуулах ур чадвартай бол давуу тал болно.

Холбоо барих

Утас 75770099 /1016/

ҮНДСЭН ЧИГ ҮҮРЭГ

Богд Банкны эрхэм зорилготой нийцүүлэн ББГ-т зорилтот зах зээлээс идэвхитэй үйлчлүүлэх харилцагч татах, ББГ-т чанартай зээлийн болон татан төвлөрүүлсэн хөрөнгийн багц бүрдүүлэх, багцыг тогтмол өсгөх, харилцагчдад банкны бүтээгдэхүүн үйлчилгээний өрсөлдөх чадварыг дээшлүүлэхэд чиглэсэн үйл ажиллагааг явуулах

ШААРДЛАГА

 • Банк санхүүгийн байгуулагад холбогдох чиглэлээр 2-оос доошгүй жил ажилласан туршлагатай;
 • Банк санхүү, бизнесийн удирдлага, эдийн засаг болон бусад чиглэлээр бакалавр болон түүнээс дээш зэрэгтэй;
 • Харилцааны өндөр ур чадвартай;
 • Компьютерийн хэрэглээний програмуудыг дундаас дээш түвшинд эзэмшсэн;
 • Англи хэлний зохих төвшиний мэдлэгтэй;
 • Монгол хэлний ярианы, бичгийн болон илтгэх өндөр чадвартай.

Холбоо барих

Утас 75770099 /1016/

ҮНДСЭН ЧИГ ҮҮРЭГ

Ажлын байрны тодорхойлолтын дагуу

ШААРДЛАГА

 • Банк санхүүгийн мэргэжлээр бакалавр болон түүнээс дээш зэрэгтэй
 • Харилцааны болон баримт бичиг боловсруулах өндөр ур чадвартай
 • Удирдан зохион байгуулах чадвартай
 • Багаар ажиллах чадвартай
 • Компьютерийн хэрэглээний програмуудыг дундаас дээш түвшинд эзэмшсэн
 • Өөрчлөлтөнд дасан зохицох, асуудлыг шийдвэрлэх, шийдвэр түргэн гаргуулах ур чадвартай

Холбоо барих

Утас 75770099 /1016/

ҮНДСЭН ЧИГ ҮҮРЭГ

Богд Банкны эрхэм зорилготой нийцүүлэн ББГ-т зорилтот зах зээлээс идэвхитэй үйлчлүүлэх харилцагч татах, ББГ-т чанартай зээлийн болон татан төвлөрүүлсэн хөрөнгийн багц бүрдүүлэх, багцыг тогтмол өсгөх, харилцагчдад банкны бүтээгдэхүүн үйлчилгээний өрсөлдөх чадварыг дээшлүүлэхэд чиглэсэн үйл ажиллагааг явуулах

ШААРДЛАГА

 • Банк санхүүгийн байгуулагад холбогдох чиглэлээр 3-аас доошгүй жил ажилласан туршлагатай;
 • Банк санхүү, бизнесийн удирдлага, эдийн засаг болон бусад чиглэлээр бакалавр болон түүнээс дээш зэрэгтэй;
 • Харилцааны өндөр ур чадвартай;
 • Компьютерийн хэрэглээний програмуудыг дундаас дээш түвшинд эзэмшсэн;
 • Англи, Орос, Хятад, Солонгос, Япон хэлний аль нэгээр ярих чадвартай;
 • Монгол хэлний ярианы, бичгийн болон илтгэх өндөр чадвартай.

Холбоо барих

Утас 75770099 /1016/

ҮНДСЭН ЧИГ ҮҮРЭГ

Ажлын байрны тодорхойлолтын дагуу

ШААРДЛАГА

 • Банк санхүүгийн мэргэжлээр бакалавр болон түүнээс дээш зэрэгтэй,
 • Харилцааны  өндөр ур чадвартай,
 • Багаар ажиллах чадвартай,
 • Компьютерийн хэрэглээний програмуудыг дундаас дээш түвшинд эзэмшсэн,
 • Өөрчлөлтөнд дасан зохицох, асуудлыг шийдвэрлэх, шийдвэр түргэн гаргуулах ур чадвартай бол давуу тал болно.
 

Холбоо барих

Утас 75770099 /1016/