Eiffel tower
Хэрэглэгч танд хүссэн үедээ зарлага гаргаж, сар бүр хүү тооцуулан авах боломжийг УРЬДЧИЛСАН ХҮҮТ ХУГАЦААГҮЙ ХАДГАЛАМЖ олгож байна.

Давуу тал
  • Өрсөлдөхүйц өндөр хүүгээр хадгалуулах.
  • Хүссэн үедээ орлого, зарлагын гүйлгээ хийх боломжтой.
  • Хүүг өөр төрлийн дансанд хүлээн авах боломжтой.
  • Цахим банк ашиглан хадгаламжийн дансаа хянах.

Бүтээгдэхүүний нөхцөл
ВАЛЮТ MNT USD
Дансны доод үлдэгдэл 10,000 10
Жилийн хүү 2 сая төгрөг хүртэл Зарласан 6.30% 1.40%
Бодит 6.49%
2 сая төгрөгөөс дээш Зарласан 6.90%
Бодит 7.12%
Данс хөтөлсний хураамж (сар бүр) 500 0.2 ам.доллартай тэнцэх валют

Шимтгэл хураамж
ТӨРӨЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭ ВАЛЮТ
MNT USD
Орлогын гүйлгээ Бэлэн орлого шимтгэлгүй
Бэлэн бус орлого шимтгэлгүй
Зарлагын гүйлгээ Бэлэн зарлага 200 0.40%
Бэлэн бус-банк хооронд бага дүнтэй /5.0 сая төгрөг хүртэл/ 200 0.5 ам.доллартай тэнцэх валют
  Бэлэн бус-банк хооронд их дүнтэй /5.0 сая төгрөгөөс дээш/ 400
Дансны тодорхойлолт Тодорхойлолт 5,000 төгрөг
14 хоногийн дотор дараах өөрчлөлт орсон тохиолдолд:Данс шинээр нээгдсэн эсхүл Хамтран эзэмшигчийн мэдээллийг шинээр нэмсэн 40,000 төгрөг
Нэмэлт хураамж:Харилцагчийн хүсэлтийн дагуу нэмэлт мэдээлэл оруулсан тохиолдолд Үндсэн хураамж +15,000 төгрөг
Дансны хуулга (хуудас бүр) 100 төгрөг


Бүрдүүлэх материал
Монгол улсын иргэн Гадаад улсын иргэн
  • Цахим үнэмлэх эсхүл гадаад паспорт 
  • Гадаад паспорт
  • МУ-д оршин суух үнэмлэх
  • АНУ-н иргэн эсхүл татвар төлөгч бол “FATCA-ийн маягт” 

Богд банкны харилцагчаар бүртгүүлэх хүсэлтийн маягтыг энд дарж татаж авна уу

Богд банкны бүтээгдэхүүн үйлчилгээний хүсэлтийн маягтыг энд дарж татаж авна уу

МУ-д оршин суух зөвшөөрөлгүй гадаад иргэний хувьд банк нь харилцагчийн хүсэлт бүрийг судлан үзэх бөгөөд нэмэлт бичиг баримт (гол харилцагч банкны тодорхойлолт, МУ-ын хамтран ажилладаг байгууллагын тодорхойлолт гэх мэт) бүрдүүлж өгөх шаардлагатай.


Санал болгох бүтээгдэхүүн