Eiffel tower
Богд банк нь S.W.I.F.T сүлжээгээр дамжуулан Олон Улсад нэр хүнд бүхий банкуудтай хамтран ажиллаж, гадаад төлбөр тооцоог дэлхийн аль ч улс руу түргэн шуурхай, найдвартай гүйцэтгэж байна.

Богд банкны S.W.I.F.T код

BOGDMNUB


Корреспондент банкууд
ТӨЛБӨР ТООЦОО ХИЙХ ВАЛЮТ ХАРИЛЦАГЧ БАНКНЫ ЖАГСААЛТ S.W.I.F.T КОД
USD KB KOOKMIN BANK, SOUTH KOREA   CZNBKRSE
BANK OF INNER MONGOLIA, PRC   HSSYCNBH
MENGSHANG BANK, BAOTOU, PRC   BTCBCNBJ
CNY BANK OF INNER MONGOLIA, PRC   HSSYCNBH
AGRICULTURAL BANK OF CHINA, PRC   ABOCCNBJ050
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD, PRC   SPDBCNSH
MENGSHANG BANK, BAOTOU, PRC   BTCBCNBJ
EUR MENGSHANG BANK, BAOTOU, PRC   BTCBCNBJ
KRW KB KOOKMIN BANK, SOUTH KOREA   CZNBKRSE
HKD KB KOOKMIN BANK, SOUTH KOREA   CZNBKRSE

Санал болгох бүтээгдэхүүн