Eiffel tower
Богд банкны картаар үйлчлүүлэгч байгууллага болон иргэдэд зориулсан бизнесийнхээ эргэлтийн хөрөнгө, үндсэн хөрөнгө болон холимог зориулалтаар ашиглах

Бүтээгдэхүүний нөхцөл
Зээлийн дээд хэмжээ Валют Хугацаа Хүү Шимтгэл Өргөдлийн хураамж
Сарын Жилийн
30.0 сая төгрөг хүртэл Төгрөг 24 сар 1.9% - 2.3% 22.8% - 27.6% 0.4%-1.0% 10,000₮

Тавигдах шаардлага
  • Бизнесийн үйл ажиллагааг 1 жилээс доошгүй хугацаанд эрхэлсэн байх
  • Бизнесийн байр нь түрээсийнх бол түрээсийн гэрээ ПОС эзэмшигчийн нэр дээр хийгдсэн байх
  • 3 сараас дээш хугацаанд Богд банкны ПОС ашигласан байх
  • Бусад банк, ББСБ-д анхаарал хандуулах болон чанаргүй зээлийн үлдэгдэлгүй байх

Бүрдүүлэх материал
  • Зээлийн өргөдөл
  • Компаний гэрчилгээ, дүрэм
  • Түрээсийн гэрээ
  • Сүүлийн 3 сарын ПОС-ын дансны хуулга
  • Идэвхтэй зээлийн гэрээ, дансны хуулга
  • Бусад

Санал болгох бүтээгдэхүүн