Eiffel tower
Богд банкны картаар үйлчлүүлэгч байгууллага болон иргэдэд зориулсан бизнесийнхээ эргэлтийн хөрөнгө, үндсэн хөрөнгө болон холимог зориулалтаар ашиглах

Бүтээгдэхүүний нөхцөл
Зээлийн дээд хэмжээ Валют Хугацаа Хүү Шимтгэл Өргөдлийн хураамж
Сарын Жилийн
20.0 сая төгрөг хүртэл Төгрөг 24 сар 1.8% - 2.2% 21.6% - 26.4% Зээлийн дүнгийн 1% 5,000 - 10,000

Тавигдах шаардлага
  • Сүүлийн 3 жилийн хугацаанд чанаргүй зээлийн түүхгүй байх
  • Богд банкны ПОС төхөөрөмжийг 6 сарын турш тасралтгүй ашигласан байх

Санал болгох бүтээгдэхүүн