Eiffel tower
Дэлхийн хаана ч төлбөр тооцоо хийх боломжтой, зээлийн уян хатан нөхцөл нь таны санхүүгийн хэрэгцээг бүрэн шийдвэрлэнэ.

Давуу тал
 • Дэлхийн аль ч улсад төлбөр тооцоо хийх эрхтэй
 • Өндөр нууцлал бүхий EMV чип хамгаалалттай
 • PayWave буюу зайнаас уншуулах дэвшилтэт технологитой
 • Худалдан авалтын гүйлгээнд 45 хоног хүртэлх хугацаанд хүү төлөхгүй
 • Эргэн төлөлтийн уян хатан нөхцөл
 • “Богд банкны пос төхөөрөмж дээр уншуулснаар буцаан олголт эдлэх боломжтой. Байгууллагын жагсаалтыг ЭНД-с харна уу.”

Картын нөхцөл
Картын бренд VISA
Картын үйлчлэх хүрээлэл буюу эрх Олон улс
Олгох валют MNT
Жилийн хураамж (₮) 25,000 төгрөг
Хүчинтэй хугацаа (жил) 4
Зээлийн эрхийн хэмжээ (дээд, ₮) 15,000,000
Зээлийн эрхийн хэмжээ (доод, ₮) 1,000,000
Бэлэн бус гүйлгээний хүү 28.0%-36.0%
Бэлэн гүйлгээний хүү 36.00%
Төлбөрийн доод хэмжээ 10.00%
Картын эрх хэтрүүлэх хэмжээ Байхгүй
Эрх хэтрүүлсэн хэмжээнд тооцох хүү Байхгүй
Хугацаа хэтрүүлсний шимтгэл Төлөгдөөгүй дүнгийн 1% буюу хамгийн багадаа 25,000₮
Бэлэн зарлагын дээд хэмжээ (сар бүр) 30.00%
Төлбөр төлөх хугацаа (сар бүр) 15-ны өдөр
Төлбөр бодогдох хугацаа (сар бүр) 1-ны өдөр
Хүүнээс чөлөөлөх хугацаа (бэлэн бус) 45 хоног хүртэл
Худалдан авалтын гүйлгээний шимтгэл (гадаадад хийгдсэн) 1.00%

Тавигдах шаардлага
 1. 18 нас хүрсэн эрх зүйн бүрэн чадамжтай Монгол улсын иргэн, эсхүл Монгол улсад оршин суух гадаадын иргэн байх;
 2. Зээлийн мэдээллийн санд чанаргүй зээлийн түүхгүй, идэвхтэй хугацаа хэтэрсэн зээлийн үлдэгдэлгүй байх;
 3. Сар бүрийн орлогын эх үүсвэр нь заавал төлөх төлбөрийг төлж, хүрэлцэхүйц байх;
 4. Цалингийн орлоготой харилцагчийн хувьд:
  • Тухайн байгууллагадаа 3 сараас доошгүй хугацаанд ажилласан үндсэн ажилтан байх;
  • Богд банкны дансаар сүүлийн 1 сараас дээш хугацаанд цалингаа авсан байх;
  • Лимитийн дуусах хугацаанаас өмнө тэтгэвэрт гарахааргүй, ажил олгогч байгууллагаас захиргааны чөлөө авах нөхцөл бүрдээгүй байх;
 5. Бизнесийн орлоготой харилцагчийн хувьд:
  • Тухайн бизнесээ сүүлийн 12 сар тогтвортой эрхэлсэн байх;
 6. Бусад нөхцөл:
  • Банкан дахь хадгаламжийн дансаа барьцаалан карт хүсэх тохиолдолд 1 дэхээс бусад шаардлага хамаарахгүй;
  • Банкан дахь хадгаламжийн дансаа барьцаалан карт хүсэх тохиолдолд картын хугацаа тухайн хадгаламжийн дуусах хугацаанаас хэтрэхгүй;

Бүрдүүлэх материал
 • Иргэний цахим үнэмлэх
 • Кредит карт хүссэн маягт
 • Цалингийн тодорхойлолт, хувиараа бизнес эрхэлдэг бол бизнесийн тогтмол орлогыг нотлох  баримтууд;
 • Нийгмийн даатгалын дэвтэр /орлого тодорхойлох баримт бичгүүд орно/
 • Бусад

Санал болгох бүтээгдэхүүн