БАНК ХООРОНДУУР ШИЛЖҮҮЛЭХ БАГА ДҮНТЭЙ ГҮЙЛГЭЭНИЙ ХЯЗГААРТ ӨӨРЧЛӨЛТ ОРЛОО

Эрхэм харилцагч та бүхэнд 2022 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдрөөс эхлэн Богд банкны данснаас бусад банкны данс руу шилжүүлэх бага дүнтэй гүйлгээний хязгаар 3 сая төгрөг байсныг 5 сая төгрөг хүртэл болж нэмэгдүүлсэн тухай мэдээлж байна. Бага дүнтэй гүйлгээ гэдэг нь банк хоорондуур бодит цагийн горимоор хийх буюу 24/7 цагт шилжүүлэх боломжтой гүйлгээний хязгаарыг хэлнэ.
Шинэ мэдээ