Коммерз банктай харилцаа тогтоолоо

Богд Банк олон улсын нэр хүнд бүхий, томоохон банк болох ХБНГУ-ын Коммерз банктай корреспондент харилцаатай боллоо.
Богд Банк нь тус банкинд Евро, Их британийн паунд гэсэн 2 төрлийн валютаар данс нээлгэж, харилцагчдынхаа гадаад төлбөр тооцоог гүйцэтгэж эхлээд байна. 

 

 
Шинэ мэдээ