БОГД БАНКНЫ ХУГАЦААТАЙ ХАДГАЛАМЖИЙН ХҮҮ НЭМЭГДСЭН ТУХАЙ

Богд банкны эрхэм харилцагч та бүхэнд 2022 оны 04 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс эхлэн Богд банкны хугацаатай хадгаламжийн хүү нэмэгдсэн тухай мэдээлж байна. 2022 оны 04 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс хойш шинээр хугацаатай хадгаламж нээлгэх болон хугацаа сунгалт хийх харилцагчдад уг шинэчилсэн хүүний нөхцөл хамаарна.

Хүүнд өөрчлөлт орсон хадгаламжууд:

1.      Иргэний хугацаатай хадгаламж

2.      Иргэний урьдчилсан хүүт хугацаатай хадгаламж

3.      Иргэний Онлайн хадгаламж

4.      Байгууллагын хугацаатай хадгаламж

5.      Байгууллагын урьдчилсан хүүт хугацаатай хадгаламж

БОГД Банкийг сонгон үйлчлүүлдэг эрхэм харилцагч танд баярлалаа. 




Шинэ мэдээ