Богд Банк ТоС хөтөлбөрийн гишүүн байгууллага боллоо.

Богд Банк байгаль орчинд ээлтэй, нийгмийн хариуцлагаа ухамсарласан, ил тод үйл ажиллагаа явуулахыг эрхэмлэдэг билээ. Бид өөрсдийн санхүүжүүлэх төсөлд ч энэхүү шалгуурыг тавьж, дэмжин ажиллах бөгөөд уг зорилгын хүрээнд Монгол Улсын Тогтвортой санхүүжилтийн (ТоС) хөтөлбөрт нэгдэн орж,  2015 оны 11 дүгээр сарын 27-ны өдөр ТоС хөтөлбөрийн албан ёсны гишүүн боллоо.

 

 
Шинэ мэдээ