БОГД БАНКНЫ БҮХ ХУГАЦААТАЙ ХАДГАЛАМЖИЙН ХҮҮ НЭМЭГДЛЭЭ

Богд банкны эрхэм харилцагч та бүхэнд 2022 оны 08 дугаар сарын 10-ны өдрөөс эхлэн Богд банкны иргэд болон байгууллагын харилцагчид зориулсан дараах хугацаатай хадгаламжийн хүү нэмэгдэх болсон тухай мэдээлж байна. Уг хугацаанаас өмнө нээгдсэн хугацаатай хадгаламжийн хүүнд өөрчлөлт орохгүй бөгөөд 2022 оны 08 дугаар сарын 10-ны өдрөөс хойш шинээр нээлгэж байгаа болон хадгаламжийн хугацаа нь дуусаж сунгалт хийлгэх харилцагчдад уг шинэчилсэн хүүний нөхцөл хамаарна.

Дараах хугацаатай хадгаламжийн бүтээгдэхүүний хүү нэмэгдсэн. Үүнд:

  1. Иргэдийн Хугацаатай хадгаламж. Хүүний нөхцөлийг ЭНД дарж харна уу
  2. Хүүхдийн хадгаламж. Хүүний нөхцөлийг ЭНД дарж харна уу
  3. Иргэдийн Урьдчилсан хүүт хугацаатай хадгаламж. Хүүний нөхцөлийг ЭНД дарж харна уу
  4. Иргэдийн Онлайн хадгаламж. Хүүний нөхцөлийг ЭНД дарж харна уу
  5. Байгууллагын Хугацаатай хадгаламж. Хүүний нөхцөлийг ЭНД дарж харна уу
  6. Байгууллагын Урьдчилсан хүүт хугацаатай хадгаламж. Хүүний нөхцөлийг ЭНД дарж харна уу

БОГД Банкийг сонгон үйлчлүүлдэг эрхэм харилцагч танд баярлалаа.
Шинэ мэдээ