Данс хөтөлсний хураамжийг хөнгөлсөн тухай

Богд банк нь харилцагчийн өдөр тутмын гүйлгээг дэмжих зорилгоор нийт харилцагчийн Харилцах болон Хугацаагүй хадгаламжийн данснаас сар бүр авдаг 200* ТӨГРӨГИЙН ХУРААМЖИЙГ ХӨНГӨЛЖ 0 ТӨГРӨГ болгож байна. Та ердөө сар бүр өөрийн харилцах эсвэл хугацаагүй хадгаламжийн дансаар 5 гүйлгээ (өөр банкны данс руу шилжүүлэх, өөр харилцагчийн Богд банкны данс руу шилжүүлэх, Картаар төлбөр тооцоо хийх) хийснээр таны тухайн дансны ДАНС ХӨТӨЛСНИЙ ХУРААМЖ ТУХАЙН САРДАА 0 ТӨГРӨГ болох юм.

*Богд банк нь 2024 оны 5 дугаар сараас эхлэн Данс хөтөлсний үндсэн хураамжийг 500 төгрөг байсныг 200 төгрөг болгож бууруулсан.




Шинэ мэдээ