БОГД БАНКНЫ ХҮҮХДИЙН ХАДГАЛАМЖИЙН ХҮҮНД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРСОН ТУХАЙ

Богд банкны эрхэм харилцагч та бүхэнд 2020 оны 12 дугаар сарын 10-ны өдрөөс эхлэн Богд банкны хүүхдийн хугацаатай хадгаламжийн дансны хүүнд өөрчлөлт орсон тухай мэдээлж байна. Жил бүр сунгалт хийгддэг хүүхдийн хадгаламжийн хувьд 2020 оны 12 дугаар сарын 10-ны өдрөөс хойш хугацаа нь сунгагдаж буй болон шинээр хадгаламж нээлгэх хүүхдийн хадгаламжийн харилцагчдад уг шинэчилсэн хүүний нөхцөл хамаарна.

Хүүний нөхцөлд өөрчлөлт орсон хугацаатай хадгаламжийн төрөл:

  1. Хүүхдийн хадгаламж. Дэлгэрэнгүй нөхцөлтэй ЭНД дарж танилцана уу

БОГД Банкийг сонгон үйлчлүүлдэг эрхэм харилцагч танд баярлалаа
Шинэ мэдээ