БОГД БАНКНЫ ХҮҮХДИЙН ХАДГАЛАМЖИЙН ХҮҮНД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРЛОО 2021.10.19

Богд банкны эрхэм харилцагч та бүхэнд 2021 оны 10 дугаар сарын 20-ны өдрөөс эхлэн Богд банкны хүүхдийн хугацаатай хадгаламжийн хүүнд өөрчлөлт орсон тухай мэдээлж байна. Жил бүр сунгалт хийгддэг хүүхдийн хадгаламжийн хувьд 2021 оны 10 дугаар сарын 20-ны өдрөөс хойш хугацаа нь сунгагдаж буй болон шинээр хадгаламж нээлгэх хүүхдийн хадгаламжийн харилцагчдад уг шинэчилсэн хүүний нөхцөл хамаарна.

Хүүхдийн хадгаламжийн дэлгэрэнгүй нөхцөлтэй ЭНД дарж танилцана уу

БОГД Банкийг сонгон үйлчлүүлдэг эрхэм харилцагч танд баярлалаа
Шинэ мэдээ