Eiffel tower
ТУЗ-ийн ГИШҮҮН

ЖАН ТОРСТЭН Дазер

Олон улсад амжилттай ажиллаж байгаа бизнес эрхлэгчдэд санхүүгийн зөвлөгөө үзүүлдэг Швейцарийн Солюшн Партнерс Глобал ХК үүсгэн байгуулагч Африкийн бизнес эрхлэгчдэд санхүүгийн зөвлөх үйлчилгээ үзүүлдэг Таск Мерчант Капитал ХХК гүйцэтгэх захирал, Бизнесийн шинжилгээ Стратегийн Свисс партнерс ХК хөрөнгө оруулалтын банкны удирдах зөвлөлийн гишүүн, Швейцарийн дижитал үйлчилгээний Глобра компаны Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүн, Дэлхийн хамгийн том платформ компани болох Герсон Лехрман Группын шинжээч, Швейцарийн байгалын баялагын хөрөнгө оруулалтын компани болох Бодмер капитал ХК удирдах зөвлөлийн гишүүнээр тус тус ажиллаж байна.