Eiffel tower
Сувгийн удирдлагын хэлтсийн захирал

Мөнхжаргал АЛТАНБАГАНА

М.Алтанбагана Санхүүгийн менежер мэргэжилтэй. Банкны салбарт борлуулалтын чиглэлээр 10 гаран жил ажиллаж байгаа туршлагатай. 2009-2017 оны хооронд ХААН Банканд теллер, эдийн засагч, Ахлах харилцааны менежер, Зээлийн газарт бүс хариуцсан мэргэжилтнээр тус тус ажиллаж байсан.  2017 оноос Богд банкны зээлийн газрын ахлах мэргэжилтэн, Салбар тооцооны төвийн захирал, Иргэдийн банкны хэлтсийн захирал, Сувгийн удирдлагын хэлтсийн захирлаар ажиллаж байна.