Eiffel tower
Санхүү удирдлагын газрын захирал

Ангиа ЭНХЖАРГАЛ

Банкны эдийн засагч, нягтлан бодогч мэргэжилтэй. Банкны салбарт 2005 оноос хойш Санхүү, хөрөнгийн удирдлага чиглэлээр ажилласан туршлагатай. 2005-2015 онд Капитал банканд нягтлан бодогч, Ахлах нягтлан бодогч, Санхүүгийн ахлах мэргэжилтэн, Санхүү, хөрөнгийн удирдлагын газрын захирал, Санхүү бүртгэлийн газрын захирлаар тус тус ажиллаж байсан.