Eiffel tower
Мэдээлэл Технологийн Газрын захирал

Мөнхням АЛТАНЗҮРХ

М.Алтанзүрх нь Мэдээлэл технологийн салбарт 17 жил ажилласан туршлагатай бөгөөд 2016 оноос Богд банкны Мэдээлэл технологийн газрын захирлаар ажиллаж байна.