Eiffel tower
Бизнес Хөгжлийн Газрын захирал

Чойноо БАНЧИН

Ч.Банчин нь 2019 оны 04 дүгээр сараас Богд банкны Бизнес хөгжлийн газрын захирлаар томилогдон ажиллаж байна. Тэрээр Лондонгийн худалдааны их сургуулийг Бизнесийн удирдлага” мэргэжлээр төгссөн. Тэрээр Банк, санхүүгийн салбарт 2012 оноос хойш бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлтийн чиглэлээр ажилласан туршлагатай.