Eiffel tower
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн

Жамбалсүрэн НАРАНТУЯА

Ж.Нарантуяа нь эдийн засаг, хууль зүйн салбарт олон жил ажилласан, мэргэжлийн арвин туршлагатай нэгэн юм. Ж.Нарантуяа нь Монгол Улсын Их Хуралд 10 жил ажилласан бөгөөд 2010 оноос хойш Олон улсын санхүүгийн корпорацад зөвлөхийн алба хашиж байна. Тэрээр 1983 онд ОХУ-ын Кубаний Улсын Их Сургуулийг төгсжээ.