Ипотекийн нөхцөл өөрчлөх хүсэлт илгээх заавар

 "Коронавируст халдвар (Ковид-19)-ын цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх, нийгэм, эдийн засагт үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах тухай хууль”-ийн үйлчлэх хугацааг дахин 6 сарын хугацаагаар сунгагдсантай холбогдуулан Богд банк орон сууцны ипотекийн хөнгөлөлттэй хүүтэй зээлийн үндсэн болон хүүгийн төлбөрийг 2022 оны 6 дугаар сарын 30-ны өдрийг дуустал хойшлуулахаар шийдвэрлэв. Иймд Богд банкны харилцагч та бүхэн зээлийн төлөлт хойшлуулах хүсэлтээ 2022.01.15-ны дотор доорх зааврын дагуу илгээнэ үү.

Харилцагч та Интернет банканд бүртгүүлэх заавартай ЭНД дарж танилцана уу.

 
Шинэ мэдээ