Богд Банк Франц-Монголын ХҮАТ-ийн удирдах зөвлөлийн гишүүнээр сонгогдлоо.

Богд Банк нь Франц-Монголын Худалдаа аж үйлдвэрийн танхимын гишүүн байгууллага юм. Саяхан тус Танхим нь Богд Банкыг Удирдах зөвлөлийн гишүүнээрээ сонголоо.

Франц-Монголын Худалдаа, аж үйлдвэрийн танхим хоёр орны бизнес эрхлэгчдийг холбон зуучилж, дэмжих зорилготой байгууллага юм.

 
Шинэ мэдээ