Богд банкны төлөөлөл Олон улсын хөрөнгө оруулалтын банк (ОУХОБ)-ны худалдааны санхүүжилтийн ахисан шатны сургалтад хамрагдлаа.

Богд банкны төлөөлөл Олон улсын хөрөнгө оруулалтын банк (ОУХОБ)-ны худалдааны санхүүжилтийн ахисан шатны сургалтад хамрагдлаа.

 

Тус сургалтын зорилго нь ОУХОБ-ны гишүүн орнуудын жижиг дунд үйлдвэрлэлийн зах зээлд худалдааны санхүүжилтийн шинэ төрлийн бүтээгдэхүүнийг бий болгох, дэмжихэд оршдог билээ. Сургалтын хүрээнд ОУХОБ-ны зүгээс дан ганц ерөнхий мэдлэг олгоод зогсохгүй гишүүн орнуудын банк санхүү, хууль эрхзүйн орчинд худалдааны санхүүжилтийн хэлцлийг хэрхэн хийж гүйцэтгэх талаар бодит туршлага олгох, амжилттай хэрэгжүүлэх арга замыг хамтран эрэлхийлдгээрээ онцлогтой юм.

 

#Богд #Банк #ИтгэлТүгээнэ

 
Шинэ мэдээ